Herralahti 1739

HERRALAHTI 14. kaupunginosan korttelien 31, 32, 33 ja kadun Herralahdenraitti sekä KOIVULA 16. kaupunginosan kadun Vanhakoivistontie (osa) asemakaavan muutos
Asemakaava on lainvoimainen
1739 sijainti ilmakuvassa, Herralahti

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee noin 1,6 kilometriä Porin ydinkeskustasta kaakkoon. Aluetta rajaa pohjoisessa ja lännessä Herralahdenpuisto, etelässä Vanhakoivistontie ja idässä Koivulantie.

Kaavan tavoitteet

Kaavamuutoksen tavoitteena on tutkia tonttien käyttömahdollisuuksia kahden mahdollisesti purettavan rakennuksen sekä uudisrakentamisen myötä. Kaavamuutoksessa tarkastellaan alueen liikennöintiä, liittymiä, rakennusaloja, rakennusoikeutta, olemassa olevaa rakennuskantaa sekä tonttien ja korttelien rajoja.

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavatunnus

609 1739

Kaavan vaiheet

  • Vireille 17.6.2020
  • Kaavaluonnos 17.6.2020
  • Oasallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtävillä 18.6. – 18.8.2020
  • Kaupunginhallitus asettanut nähtäville 30.11.2020
  • Asemakaavaehdotus nähtävänä 10.12.2020 - 8.1.2021
  • Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 22.3.2021
  • Lainvoimainen 11.5.2021

Ota yhteyttä:

Risto Reipas
Kaupunkisuunnittelupäällikkö
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Kaupunkisuunnittelu
Luvianpuistokatu 1, 4 krs. 28100 Pori
Tea Bogdanoff
Kaavasuunnittelija
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Kaupunkisuunnittelu
Luvianpuistokatu 1, 4 krs. 28100 Pori