Karjaranta 609 1740

KARJARANTA 21. kaupunginosan korttelin 20 (osa) asemakaavan muutos
Asemakaava on lainvoimainen
1740 sijainti opaskartalla

Sijainti

Suunnittelualue sijoittuu Karjarannan kaupunginosaan Karjarannantien ja Lestikadun risteyksen tuntumaan n. 1 km:n etäisyydelle Porin kaupungin keskustasta.

Kaavan tavoitteet

Asemakaavanmuutoksen tarkoitus on muuttaa alueen asemakaavaa siten, että se mahdollistaa K-Supermarketin rakentamisen alueelle. K-Supermarketille on tarkoitus kaavoittaa n. 10 000 m²:n
tontti.

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavatunnus

609 1740

Kaavan vaiheet

  • Vireille 30.9.2020
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 1.-30.2020
  • Kaavaluonnos nähtävillä 1.-30.10.2020
  • Kaupunginhallitus asettanut nähtäville 21.12.2020
  • Kaavaehdotus ja tonttijako nähtävänä 31.12.2020-5.2.2021
  • Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 22.3.2021
  • Lainvoimainen 11.5.2021

Ota yhteyttä:

Risto Reipas
Kaupunkisuunnittelupäällikkö
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Kaupunkisuunnittelu
Luvianpuistokatu 1, 4 krs. 28100 Pori
Tea Bogdanoff
Kaavasuunnittelija
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Kaupunkisuunnittelu
Luvianpuistokatu 1, 4 krs. 28100 Pori