Hyvelä 609 1741

HYVELÄ 56. kaupunginosan kortteleita 32 ja 35 (osa) koskeva asemakaavan muutos
Kaavaluonnos
1741 sijainti

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Tuulikylässä Leppätien länsipuolella. Suunnittelualueen luoteispuolella on Hyvelän taajama.

Kaavan tavoitteet

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa korttelin 32 ja 35 omakotitontit rivitalojen rakennuspaikoiksi. Tavoitteena on myös nostaa rakentamisen tehokuutta paremmin rivitalorakentamiseen sopivaksi.

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginhallitus

Kaavatunnus

609 1741

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.4.2020
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtävillä 16.4.-15.5.2020