Malminpää 1743

MALMINPÄÄ 3. kaupunginosan korttelia 36 ja Liisantoria koskeva asemakaavan muutos
Kaava vireillä
1743 sijainti opaskartalla

Sijainti

Kaavamuutosalue sijoittuu Porin ruutukaavakeskustan Malminpään 3. kaupunginosaan.  Alue rajautuu etelässä Mikonkatuun idässä Eteläpuistoon, pohjoisessa Liisankatuun ja lännessä Annankatuun. Alueeseen kuuluu yksityisessä omistuksessa olevia tontteja sekä Porin kaupungin omistama Liisantorin alue. Yksityisessä omistuksessa olevilla tonteilla sijaitsee Porin ruotsinkielinen koulu sekä nk. Palojoen kiinteistö, jonka rakennusten tiloja on vuokrattu yrityskäyttöön. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 22 000 m².

Kaavan tavoitteet

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Porin ruotsinkielisen koulun uudisrakentamishanke koulun nykyisille sekä Palojoen kiinteistön tonteille. Uudisrakennus tulee täydentämään nykyisiä koulurakennuksia ja toimimaan niiden kanssa yhtenäisenä kokonaisuutena. Rakentamisen yhteydessä puretaan tonteilla sijaitsevia rakennuksia. Uudisrakentamishankkeen yhteydessä yhtenä tavoitteena on lisäksi toteuttaa maanalainen kulkuyhteys Liisanpuistossa sijaitsevalle urheilukentälle.

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavatunnus

609 1743

Kaavan vaiheet

  • Vireille 17.6.2020
  • Oasallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 18.6. – 18.8.2020