Tiilimäki 1744

TIILIMÄKI 11. kaupunginosan Juutilaisentie (osa) 1. asemakaava
Kaavaehdotus
1744 sijainti opaskartalla, Juutilaisentie

Sijainti

Suunnittelualue on n. 250 m pitkä osuus Juutilaisentiestä. Alue on asfaltoitua tietä, joka kiertää Porin lentokenttää.

Kaavan tavoitteet

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa nykyinen yksityistie kaupungin katualueeksi. Muutoksella mahdollistetaan sairaalahenkilökunnan työpaikkaliikenne Satakunnan keskussairaalan eteläpuolisille pysäköintialueille. Kaduksi muutettava tieosuus palvelee jatkossakin lentokentän huolto- ja pelastustienä.

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginhallitus

Kaavatunnus

609 1744

Kaavan vaiheet

  • Vireille 17.6.2020
  • Oasallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 18.6. – 18.8.2020
  • Kaupunginhallitus asettanut nähtäville 22.6.2020
  • Asemakaavaehdotus nähtävänä 2.7. - 18.8.2020