Vähärauma 609 1745

VÄHÄRAUMA 25. kaupunginosan korttelia 115 (osa) koskeva asemakaavan muutos (Vähärauman liikekeskus)
Asemakaava on lainvoimainen
1745 sijainti opaskartalla

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Vähäraumalla Ojurintien ja Vähäraumantien risteyksessä, noin 3 km etäisyydellä Porin kaupunkikeskustasta.

Kaavan tavoitteet

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueen rakennuksille joustavat käyttötarkoitukset tulevaisuudessa. Tavoitteena on mahdollistaa myös kaavatasolla rakennusten nykyiset toiminnat sekä varautua tulevaisuuden erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginhallitus

Kaavatunnus

609 1745

Kaavan vaiheet

  • Vireille 30.9.2020
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 1.-30.2020
  • Kaavaluonnos nähtävillä 1.-30.10.2020
  • Kaupunginhallitus asettanut nähtäväksi 31.5.2021
  • Asemakaavaehdotus nähtävänä 10.-23.6.2021
  • Kaupunginhallitus hyväksynyt 19.3.2021
  • Lainvoimainen 10.11.2021

Ota yhteyttä:

Risto Reipas
Kaupunkisuunnittelupäällikkö
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Kaupunkisuunnittelu
Luvianpuistokatu 1, 4 krs. 28100 Pori
Tea Bogdanoff
Kaavasuunnittelija
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Kaupunkisuunnittelu
Luvianpuistokatu 1, 4 krs. 28100 Pori