Liinaharja 609 1746

LIINAHARJA 26. kaupunginosan korttelien 56 (osa) ja 70 sekä puiston Vehnäpelto (osa) asemakaavan muutos
Kaavaluonnos
1746 sijainti opaskartalla

Sijainti

Suunnittelualue sijoittuu n. 3,5 km päähän keskustasta lounaaseen Liinaharjan 26. kaupunginosaan. Suunnittelualue rajautuu Liinaharjantiehen, Yrttitiehen, Lattomerenojaan ja eteläpuolella sijaitsevaan asuinalueeseen.

Kaavan tavoitteet

Kaavamuutoksella tutkitaan mahdollisuutta muuttaa asuin- ja kasvitarharakennusten korttelialueen (AV-2) käyttötarkoitusta rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi (AR), jolle voidaan sijoittaa rivitaloja talousrakennuksineen. Samalla pohditaan mahdollisuutta säilyttää tilalla 1:72 olevat rakennukset siten, että kaava sallii myös rivitalorakentamisen. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta laajentaa AR-korttelialuetta Vehnäpellon puistoalueelle ja nostaa rakennusoikeutta 0,30:een, jolla mahdollistetaan rivitalorakentamisen alueelle.

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavatunnus

609 1746

Kaavan vaiheet

  • Vireille 30.9.2020
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtävillä 1.-30.2020

Ota yhteyttä:

Risto Reipas
Asemakaava-arkkitehti
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Kaupunkisuunnittelu
Valtakatu 4 28100 Pori
Tea Bogdanoff
Kaavasuunnittelija
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Kaupunkisuunnittelu
Valtakatu 4 28100 Pori