Isomäki 609 1747

ISOMÄKI 32. kaupunginosan (Urheilukeskus) asemakaavan muutos
Kaavaluonnos
1747 alueen ilmakuva

Sijainti

Asemakaavan muutosalue sijoittuu Isomäen urheilukeskukseen n. 2 km:n etäisyydelle kaupungin keskustasta. Kaavoitettava alue on n. 22 ha. Kaavoitettava alue on osoitettu asemakaavassa pääosin urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi (VU-2 ja VU-3) Lisäksi suunnittelualueelle sijoittuu yleisiä pysäköintialueita (LPA) ja kaksi katualuetta Metsämiehenkatu (osa) ja Urheilutie (osa).

Kaavan tavoitteet

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan urheilukeskuksen kehittäminen suunnittelualueella Isomäen alueen yleissuunnitelman 2020 mukaisesti. Yleissuunnitelma on asemakaavan vireilletulon aineistoissa.

Kaavatunnus

609 1747

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.11.2020
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 12.11 - 14.12.2020
  • Kaavaluonnos nähtävillä 20.5. - 18.6.2021

Ota yhteyttä:

Risto Reipas
Kaupunkisuunnittelupäällikkö
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Kaupunkisuunnittelu
Valtakatu 4 28100 Pori