Lotskeri 609 1748

HYVELÄNVIIKI 54. ja LOTSKERI 55. kaupunginosien asemakaavan muutos
Kaavaluonnos
1748 sijainti opaskartalla

Sijainti

Suunnittelukohteen keskeisin osa sijoittuu Hyvelänviikin kaupunginosaan Lounatuulentien ja maantien 2660 risteyskohtaan. Kaavamuutosalueen eteläpää sijaitsee 1,5 km ja pohjoispää 3,1 km etäisyydellä Porin keskustasta (Kauppatori) pohjoiseen. Suunnittelualueen pinta-ala on 12,7 ha.

Kaavan tavoitteet

Asemakaavamuutos mahdollistaa kiertoliittymän toteuttamisen nykyisen maantien 2660 ja Lounatuulentien/Pohjoisväylän risteykseen. Maantien kaduksi muuttaminen risteyksestä etelään koko matkallaan helpottaa suunnitteluprosessia ja toteutuksen ajoittamista. Toteutuksen aikataulutuksessa on tarkoitus huomioida Pohjoisväylän puuttuvan, mutta jo asemakaavoitetun osuuden valmistuminen Lotskeri-Ruosniemen välillä. Toimenpiteillä parannetaan Pohjoisen kantakaupungin pääkatuverkon liikenteen sujuvuutta ja lisätään liikenneturvallisuutta.

Kaavatunnus

609 1748

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.12.2020
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos nähtävillä 17.12.2020-29.1.2021

Ota yhteyttä:

Daniel Nagy
Kaavoitusarkkitehti
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Kaupunkisuunnittelu
Valtakatu 4 28100 Pori
Risto Reipas
Asemakaava-arkkitehti
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Kaupunkisuunnittelu
Valtakatu 4 28100 Pori