Lotskeri 609 1748

Isosannan 8., Toejoen 52., Hyvelänviikin 54. ja Lotskerin 55. kaupunginosien asemakaavan muutos (Maantien 2660 liikennealueen kaduksi muuttaminen ja kiertoliittymä)
Kaavaehdotus
1748 sijainti opaskartalla

Sijainti

Suunnittelukohteen keskeisin osa sijoittuu Hyvelänviikin kaupunginosaan Lounatuulentien ja maantien 2660 risteyskohtaan. Kaavamuutosalueen eteläpää sijaitsee 1,5 km ja pohjoispää 3,1 km etäisyydellä Porin keskustasta (Kauppatori) pohjoiseen. Suunnittelualueen pinta-ala on 12,9 ha.

Kaavan tavoitteet

Asemakaavamuutos mahdollistaa kiertoliittymän toteuttamisen nykyisen maantien 2660 ja Lounatuulentien/Pohjoisväylän risteykseen. Tavoitteena on parantaa pääkatuverkon liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta.

Kaavatunnus

609 1748

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.12.2020
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos nähtävillä 17.12.2020-29.1.2021
  • Kaupunginhallitus asettanut nähtäväksi 21.6.2021
  • Kaavaehdotus nähtävänä 1.7.-31.8.2021

Ota yhteyttä:

Risto Reipas
Kaupunkisuunnittelupäällikkö
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Kaupunkisuunnittelu
Valtakatu 4 28100 Pori