Salaplakkari 609 1749

SALAPLAKKARI 92. kaupunginosan puistoalueen asemakaavan muutos kiinteistössä 413-412-7-380
Kaava vireillä
1749 sijainti opaskartalla

Sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Lavian keskustassa Karhijärven rannalla.

Kaavan tavoitteet

Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tutkia mahdollisuutta muuttaa osa lähivirkistysalueesta loma-asunnon tontiksi. Tavoitteena on mahdollistaa yhteensä noin 150 k-m² suuruisen loma-asunnon rakentaminen olemassa olevan loma-asuntoalueen pohjoispuolelle Karhijärven rantaan.

Kaavatunnus

609 1749

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginhallitus

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.12.2020
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 17.12.2020-29.1.2021
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläoloaikaa on pidennetty 8.3.2021 asti

Lisätietoja:

Ota yhteyttä:

Risto Reipas
Kaupunkisuunnittelupäällikkö
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Kaupunkisuunnittelu
Luvianpuistokatu 1, 4 krs. 28100 Pori