Karjaranta 609 1752

Karjaranta 21. kaupunginosan korttelia 60, yleistä pysäköintialuetta ja niiden välistä katualuetta (Verstaskatu) koskeva asemakaavan muutos
Kaavaehdotus

Sijainti

Suunnittelualue sijoittuu Karjarannan kaupunginosaan Karjarannantien ja Jokiniityntien risteyksen tuntumaan n. 1,5 km:n etäisyydelle Porin kaupungin keskustasta.  Alue rajautuu Karjarannantiehen, Jokiniityntiehen, Repolankatuun ja Porin Karjarannan vuoden 2018 asuntomessualueeseen. Kaava-alueen pinta-ala on n. 0,8 ha.

Kaavan tavoitteet

Asemakaavamuutos mahdollistaa kerrostalon rakentamisen alueelle. Kaavamuutoksen tarkoituksena on siirtää hoivakodin tontilta rakennusoikeutta käytettäväksi vielä rakentamattomalla tontilla 3. Lisäksi yleinen pysäköintialue (LP-1) muutetaan autopaikkojen korttelialueeksi (LPA), jonne osoitetaan korttelin 60 ja mahdollisesti myös korttelin 59 autopaikkoja.

Kaavatunnus

609 1752

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.6.2021
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtävillä 24.6. - 23.7.2021
  • Asemakaavaehdotus ja tonttijako nähtävänä 10.11.-9.12.2022

Ota yhteyttä:

Risto Reipas
Kaupunkisuunnittelupäällikkö
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Kaupunkisuunnittelu
Luvianpuistokatu 1, 4 krs. 28100 Pori
Tea Bogdanoff
Kaavasuunnittelija
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Kaupunkisuunnittelu
Luvianpuistokatu 1, 4 krs. 28100 Pori