Mäntyluoto 609 1758

MÄNTYLUOTO 65. kaupunginosan Kallon aluetta koskeva asemakaavan muutos
Kaava vireillä
Sijainti opaskartalla

Sijainti

Suunnittelualue sijoittuu n. 23 km päähän keskustasta luoteeseen Mäntyluodon 65. kaupunginosaan. Suunnittelualue rajautuu merialueisiin paitsi pengertien osalta, joka ulottuu pieneltä osin mantereelle. Kaava-alueen pinta-ala on n. 31,8 ha.

Kaavan tavoitteet

Kaavamuutoksella tarkastellaan alueen liikenne- ja pysäköintijärjestelyitä, kehitetään virkistysalueen toimivuutta sekä jalankulun ja pyöräilyn olosuhteita. Samalla kartoitetaan nykyisten toimintojen tarpeita.

Kaavatunnus

609 1758

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan laatija ja yhteydenotot

Nosto Consulting Oy, Pasi Lappalainen
puh. 0400 858101, pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi

Nosto Consulting Oy
Brahenkatu 7, 20100 TURKU

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 25.5.2022
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 26.5. - 27.6.2022

Ota yhteyttä:

Harri Kahelin
Kaavoitusarkkitehti
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Kaupunkisuunnittelu
Luvianpuistokatu 1 28100 Pori
Tea Bogdanoff
Kaavasuunnittelija
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Kaupunkisuunnittelu
Luvianpuistokatu 1, 4 krs. 28100 Pori