Isokatava 609 1760

ISOKATAVA 74. kaupunginosan maa- ja metsätalousalueen, Kappelintien (osa), rautatiealueen (osa) ja yleisen tien alueen (osa) asemakaavan muutos
Kaavaluonnos
Sijainti opaskartalla 1762

Sijainti

Suunnittelualue sijoittuu Isokatavaan. Alue sijaitsee noin 25 km kaupungin keskustasta Reposaaren Maantien pohjoispuolella.

Kaavan tavoitteet

Asemakaavan muutos koskee rautatietasoristeyksen kaavamerkintöjen ja kaavamääräysten poistamista Isokatavan kaava-alueella ja Kappelintien katualueen muutosta. Muutoksella poistetaan rautatietasoristeys ja muutetaan katualue nykyisen tien linjauksen mukaisesti.

Kaavatunnus

609 1760

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginhallitus

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.5.2022
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtävillä 19.5. – 20.6.2022

Ota yhteyttä:

Harri Kahelin
Kaavoitusarkkitehti
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Kaupunkisuunnittelu
Luvianpuistokatu 1 28100 Pori
Risto Reipas
Kaupunkisuunnittelupäällikkö
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Kaupunkisuunnittelu
Luvianpuistokatu 1, 4 krs. 28100 Pori