Vähäkatava 609 1762

VÄHÄKATAVA 75. kaupunginosan korttelin 2, Vähäkatavanpuiston, Betlehemintien (osa), rautatiealueen (osa) ja yleisen tien alueen (osa) asemakaavan muutos
Kaavaluonnos
Sijainti opaskartalla 1760

Sijainti

Suunnittelualue sijoittuu Vähäkatavan kaupunginosaan ja vaikuttaa asemakaava-alueen lisäksi Lampaluodon länsiosan asutuksiin. Alue sijaitsee noin 23 km kaupungin keskustasta Reposaaren Maantien pohjoispuolella.

Kaavan tavoitteet

Asemakaavan muutos koskee rautatietasoristeyksen kaavamerkintöjen ja kaavamääräysten poistamista Vähäkatavan kaava-alueella sekä Betlehemintien katualueen jatkamista puistoalueella Väksintien suuntaan.

Kaavatunnus

609 1762

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginhallitus

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.5.2022
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos nähtävillä 19.5. – 20.6.2022

Ota yhteyttä:

Harri Kahelin
Kaavoitusarkkitehti
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Kaupunkisuunnittelu
Luvianpuistokatu 1 28100 Pori
Risto Reipas
Kaupunkisuunnittelupäällikkö
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Kaupunkisuunnittelu
Luvianpuistokatu 1, 4 krs. 28100 Pori