Tyltty 609 1763

TYLTTY 76. kaupunginosan liikennealueen (osa) asemakaavan muutos. Asemakaavan muutos koskee Lyhytkarintien rautatietasoristeyksen kaavamerkintöjen ja -määräysten poistamista Tyltyn kaava-alueella. Muutoksella poistetaan rautatietasoristeys.
Kaavaluonnos
Sijainti opaskartalla

Sijainti

Suunnittelualue sijoittuu Tyltyn kaupunginosaan Lampaluodon eteläosassa Lyhtykarintien tasoristeysalueelle. Alue sijaitsee noin 22 km kaupungin keskustasta, Reposaaren Maantien koillispuolella.

Kaavan tavoitteet

Asemakaavan muutoksessa poistetaan määräysten vastainen liikenneturvallisuudeltaan puutteellinen rautatietasoristeys ja osoitetaan tonteille ja tiloille uusi kulkuväylä Porin saaristotieltä (MT 272). Uusi tielinjaus sijaitsee Reposaari-Tahkoluoto-Lampaluoto-Ämttöön osayleiskaava-alueella.

Kaavatunnus

609 1763

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginhallitus

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6.4.2022
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos nähtävillä 7.-20.04.2022

Ota yhteyttä:

Harri Kahelin
Kaavoitusarkkitehti
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Kaupunkisuunnittelu
Luvianpuistokatu 1 28100 Pori
Risto Reipas
Kaupunkisuunnittelupäällikkö
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Kaupunkisuunnittelu
Luvianpuistokatu 1, 4 krs. 28100 Pori