Isokatava 609 1764

ISOKATAVAN 74. kaupunginosan asemakaavan muutos 609 1764, jolla kumotaan asemakaava AS 334.
Kaavaehdotus
Sijainti opaskartalla

Sijainti

Kumottavan asemakaavan alue sijoittuu Isokatavan kaupunginosaan. Alue sijaitsee noin 25 km kaupungin keskustasta Iso-Katavassa, Reposaaren Maantien pohjoispuolella. Kumottavan kaava-alueen pinta-ala on noin 4,12 ha.  

Kumottavalla alueella sijaitsevat Loma-asuntoalue (RH2) ja Retkeily- ja leiriytymisalue (RR1). Suunnittelualueen maapohjan omistavat Porin kaupunki ja yksityiset maanomistajat.

Kaavan tavoitteet

Asemakaavan muutoksessa kumotaan alueen vanha asemakaava AS 334 kaavamerkintöineen. Alueelle jää voimaan oikeusvaikutukseton Reposaari-Tahkoluoto-Lampaluoto-Ämttöö osayleiskaava 1996 (28.11.1996), jossa suunnittelualue on kokonaan osoitettu osaksi pientalovaltaista asuntoaluetta (AP). Alueen kautta tullaan järjestämään ajoreitti Taukotieltä viereisille Killantien, Katavantien ja Kappelintien tonteille ja tiloille.

Kaavatunnus

609 1764

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginhallitus

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 6.4.2022
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaluonnos nähtävillä 7.-20.04.2022
  • Asemakaavaehdotus nähtävänä 10.11.-9.12.2022

Ota yhteyttä:

Harri Kahelin
Kaavoitusarkkitehti
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Kaupunkisuunnittelu
Luvianpuistokatu 1 28100 Pori
Risto Reipas
Kaupunkisuunnittelupäällikkö
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Kaupunkisuunnittelu
Luvianpuistokatu 1, 4 krs. 28100 Pori