Ajankohtaista Pori-Harjavalta alueen ilmanlaadun seurannassa 2020

Tällä sivulla kerromme Porin ja Harjavallan ilmanlaadun seurannan ajankohtaisista asioista, mm. mahdollisista pitoisuusylityksistä sekä mittauskatkoista, laiterikoista ja muista järjestelmän häiriötilanteista vuona 2020.

PITOISUUSYLITYKSET

25.3.2020

Hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuus ylitti raja-arvotason lukuarvon 50 mikrogrammaa kuutiossa (µg/m3) Harjavallan Kalevan mittausasemalla keskiviikkona 25.3.2020. Vuorokausikeskiarvo oli 57 µg/m3. Ilmanlaatu oli ilmanlaatuindeksin mukaan erittäin huono klo 12-13 ja huono klo 13-16 välisen ajan. Raja-arvotason lukuarvon ylitys oli ensimmäinen vuonna 2020 - sallittu ylitysmäärä on 35 kertaa kalenterivuodessa. Ylitys johtui maa-alueillakin myrskylukemiin kohonneen tuulen nostattamasta pölystä, joka saattoi aiheuttaa osalle väestöstä ärsytysoireita, kuten silmien kutinaa ja kirvelyä sekä nuhaa ja yskää. Etenkin allergikot ja astmaa sairastavat kärsivät ilmassa leijuvan pölyn aiheuttamista ärsytysoireista. Tilanne helpottui eilisen illan aikana tuulen tyyntymisen sekä tämän aamun sateen myötä.

1.3.2020

Hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuus ylitti ohjearvon (=kuukauden toiseksi suurin vuorokausiarvo) 70 mikrogrammaa kuutiossa (µg/m3) Porin Paanakedonkadun mittausasemalla helmikuussa 2020, jolloin kuukauden toiseksi suurin vuorokausiarvo oli 79 µg/m3.

28.2.2020

Hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuus ylitti raja-arvotason lukuarvon 50 mikrogrammaa kuutiossa (µg/m3) Porin Paanakedonkadun mittausasemalla perjantaina 28.2.2020. Vuorokausikeskiarvo oli 79 µg/m3. Ilmanlaatu oli ilmanlaatuindeksin mukaan huono klo 8-12 sekä klo 21-24 välisen ajan. Raja-arvotason lukuarvon ylitys oli kolmas vuonna 2020 - sallittu ylitysmäärä on 35 kertaa kalenterivuodessa. Ylitys johtui katupölystä, jota liikennevirta nosti kuivilta kaduilta. Pölyn leijailemista edisti vielä heikkotuulinen pakkassää. Katupöly voi aiheuttaa ärsytysoireita, kuten silmien kutinaa ja kirvelyä sekä nuhaa ja yskää. Etenkin allergikot ja astmaa sairastavat kärsivät katupölyn aiheuttamista ärsytysoireista. Tilanteen ennustetaan helpottavan saapuvien lumisateiden myötä.

25.2.2020

Hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuus ylitti raja-arvotason lukuarvon 50 mikrogrammaa kuutiossa (µg/m3) Porin Paanakedonkadun mittausasemalla tiistaina 25.2.2020. Vuorokausikeskiarvo oli 145,8 µg/m3. Ilmanlaatu oli ilmanlaatuindeksin mukaan erittäin huono klo 11-12 sekä klo 18-24 välisen ajan. Raja-arvotason lukuarvon ylitys oli toinen vuonna 2020 - sallittu ylitysmäärä on 35 kertaa kalenterivuodessa. Ylitys johtui katupölystä, jota liikennevirta nosti kuivilta kaduilta. Pölyn leijailemista edisti vielä heikkotuulinen pakkassää. Katupöly voi aiheuttaa ärsytysoireita, kuten silmien kutinaa ja kirvelyä sekä nuhaa ja yskää. Etenkin allergikot ja astmaa sairastavat kärsivät katupölyn aiheuttamista ärsytysoireista. Tilanteen ennustetaan jatkuvan samankaltaisena lähipäivien ajan säätyypin pysyessä muuttumattomana.

4.2.2020

Hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuus ylitti raja-arvotason lukuarvon 50 mikrogrammaa kuutiossa (µg/m3) Porin Paanakedonkadun mittausasemalla tiistaina 4.2.2020. Vuorokausikeskiarvo oli 74,3 µg/m3. Ilmanlaatu oli ilmanlaatuindeksin mukaan huono klo 19-23 välisen ajan. Raja-arvotason lukuarvon ylitys oli ensimmäinen vuonna 2020. Sallittu ylitysmäärä on 35 kertaa vuodessa. Raja-arvotason lukuarvon ylitys johtui katupölystä, jota liikennevirta nosti kuivilta kaduilta. Pölyn leijailemista edisti vielä tyyni pakkassää. Katupöly voi aiheuttaa ärsytysoireita, kuten silmien kutinaa ja kirvelyä sekä nuhaa ja yskää. Etenkin allergikot ja astmaa sairastavat kärsivät katupölyn aiheuttamista ärsytysoireista. Tilanne paranee ainakin hetkellisesti säätyypin muuttuessa tuulisemmaksi ja kosteammaksi keskiviikkona 5.2.2020. 

3.2.2020

Harjavallan Kalevan mittausasemalla mitattiin 3.2.2020 kello 04.00-05.00 välisenä aikana valtioneuvoston asetuksen rikkidioksidin tuntikeskiarvon raja-arvon 350 µg/m3 ylittänyt pitoisuus 440 µg/m3 sekä kello 05.00-06.00 välisenä aikana 547 µg/m3. Ilmanlaatu oli hetkellisesti erittäin huono. Ylitykset olivat Harjavallan Kalevassa ensimmäinen ja toinen vuonna 2020, kun niitä sallitaan vuodessa 24 kpl. Vaikutus ulottui Harjavallan keskustan alueelle. Ylitys johtui prosessiteknisestä ongelmasta Boliden Harjavallan tehtailla. Hengitystiesairauksista kärsiville kohonnut ulkoilman rikkidioksidipitoisuus saattaa aiheuttaa yskää, hengenahdistusta ja keuhkoputken supistumista.

9.1.2020

Harjavallan Kalevan ilmanlaadun mittausjärjestelmän hälytysten testausten yhteydessä klo 9-10 välisen tunnin aikana aiheutui hetkellisesti korkea ja epätodellinen rikkidioksipitoisuus. Todellista pitoisuutta ulkoilmassa ei ollut, vaan ylitys oli laskennallinen. Virheellinen tulos poistetaan viipymättä mittaustuloksista sekä Ilmatieteen laitoksen ilmanlaatusivustolta.

Raja-arvotason ylitykset

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Euroopan unioni on asettanut raja-arvot hiukkasille, typpidioksidille ja rikkidioksidille hengitysilmassa. Jos ne ylittyvät Porin tai Harjavallan alueilla, tiedotamme ilmanlaadun heikkenemisestä asukkaille. Tyypillisesti hiukkasten raja-arvon lukuarvo ylittyy etenkin Porissa keväisen katupölyn vuoksi.

Raja-arvot

  • Hengitettävien hiukkasten pitoisuus ilmassa ei saisi ylittää 50 mikrogramman rajaa useammin kuin 35 päivänä kalenterivuodessa. ​​ 
  • Typpidioksidin pitoisuus ilmassa ei saisi ylittää 200 mikrogramman rajaa useammin kuin 18 tuntina vuodessa. 
  • Rikkidioksidin pitoisuus ilmassa ei saisi ylittää 350 mikrogramman rajaa useammin kuin 24 tuntina vuodessa, eikä 125 mikrogramman rajaa useammin kuin 3 vuorokautena vuodessa. 

Tavoitearvojen ylitykset

Valtioneuvoston asetuksessa (113/2017) on asetettu tavoitearvot hengitettävien hiukkasten arseeni- ja metallipitoisuuksille vuosikeskiarvoina laskettuina:​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  • Arseeni 6 ng/m3 (nanogrammaa per kuutiometri)  ​​ 
  • Kadmium 5 ng/m3
  • Nikkeli 20 ng/m3 ​​ 

 

Vuonna 2019 arseenin ja nikkelin tavoitearvot ylittyivät Harjavallan Kalevan mittausasemalla. Arseenin vuosikeskiarvo oli 11 ng/m3 ja nikkelin 37 ng/m3. Ylitysten syynä olivat pääasiallisesti hajapäästöt (laajalta alueelta tai useasta tunnistamattomasta lähteestä peräisin olevat päästöt). Arvio alueen pinta-alasta, jolla pitoisuudet ylittivät yllä mainitut tavoitearvot, on noin 3.8 neliökilometriä. Kyseisellä alueella asuu noin 1250 vakituista asukasta.

mittauskatkot, Laiterikot ja muut häiriötilanteet:

1.1.2020

Otsonimittaus lopetettiin Porin Paanakedonkadun mittausasemalla 1.1.2020 alkaen.