PEITTOO 609 1718

PEITTOO 93. kaupunginosan 1. asemakaava 609 1718 (Peittoon kierrätyspuisto)
Kaava vireillä

Sijainti

Sijainti kartalla

Suunnittelualue on osa Peittoon kierrätyspuistoa Porin Ahlaisissa. Suunnittelualueen koko on noin 1,4 km². Alue sijaitsee Porin saaristotien varressa noin 20 km päässä Porin keskustasta. Lähellä sijaitsevia kyliä ovat Kellahti ja Alakylä, kulmakuntia Puoda ja Ämttöö. Matkaa Pihlavanlahdelle on noin 2,5 km.

Kaavan tavoitteet

Asemakaavassa suunnitellaan Peittoon kierrätyspuiston yritysalue, laajuudeltaan noin 1,4 km2. Asemakaava muodostaa pohjan alueen infrastruktuurin (kadut, viemäri, vesijohto, voima-johdot) suunnittelulle ja toteutukselle sekä tonttien luovuttamiselle alueelta. Asemakaavoituksen pohjaksi laaditaan tarvittaessa toiminnallisia ja kunnallisteknisiä yleissuunnitelmia.

Kaavatunnus

609 1718

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.4.2019
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  nähtävillä 11.4.-10.5.2019

Lisätietoja:

Ota yhteyttä:

Mirko Laurinen
Kaavoitusarkkitehti
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Kaupunkisuunnittelu
Valtakatu 4 28100 Pori