PEITTOO 609 1718

PEITTOO 93. kaupunginosan 1. asemakaava 609 1718 (Peittoon kierrätyspuisto)
Kaavaluonnos
Ilmakuva Peittoosta, 1718
Sijainti kartalla
Ilmakuva Peittoosta, 1718

Sijainti

Suunnittelualue on osa Peittoon kierrätyspuistoa Porin Ahlaisissa. Suunnittelualueen koko on noin 1,4 km². Alue sijaitsee Porin saaristotien varressa noin 20 km päässä Porin keskustasta. Lähellä sijaitsevia kyliä ovat Kellahti ja Alakylä, kulmakuntia Puoda ja Ämttöö. Matkaa Pihlavanlahdelle on noin 2,5 km.

Kaavan tavoitteet

Asemakaavassa suunnitellaan Peittoon kierrätyspuistoon kuuluva yritysalue, laajuudeltaan n. 133 ha. Suunnittelutehtävä alkaa kiertotalousalueen toiminnallisen konseptin hahmottelulla, jonka jälkeen alue osoitetaan tarvittaviksi teollisuus- ja toimitilatonteiksi sekä kiertotaloutta palveleviksi erityisalueiksi. Asemakaava mahdollistaa alueen katujen ja kunnallistekniikan toteuttamisen ja yritystonttien luovuttamisen. Asemakaavalla muodostuu Porin 93. kaupunginosa, Peittoo.

Kaavatunnus

609 1718

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 10.4.2019
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  nähtävillä 11.4.-10.5.2019
  • Asemakaavaluonnos nähtävillä 17.6. - 17.8.2021

 

Ota yhteyttä:

Mirko Laurinen
Kaavoitusarkkitehti
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Kaupunkisuunnittelu
Luvianpuistokatu 1, 4 krs. 28100 Pori