Hanhiluoto 609 1732

HANHILUOTO 58. kaupunginosan korttelin 2 vaiheasemakaavamuutos
Kaavaluonnos
1732 sijainti

Sijainti

Suunnittelualue sijoittuu Hanhipuiston kaupunginosaan, Kirjurinluodon puistoalueen eteläreunaan, Raumansillan länsikupeeseen Karjalanpuiston ja Ystävyydenaukion viereiselle pysäköintialueelle.

Kaavan tavoitteet

Vaiheasemakaavamuutoksen tarkoituksena on tutkia rakennusoikeuden, kerrosluvun ja rakentamis-ta ohjaavien korkeusasemien muuttamista voimassa olevan asemakaavan 609 1614 muiden määräysten ja pääkäyttötarkoituksen sekä rakennusvolyymin pysyessä samana. Tavoitteena on kasvattaa rakennusoikeutta ja kerroslukua vastaamaan liiketaloudellisesti toteutuskelpoista sekä Kirjurinluodon maisemaan ja kantokykyyn soveltuvaa kokonaisuutta.

Kaavatunnus

609 1732

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 29.1.2020
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä vaiheasemakaavaluonnos nähtävillä 30.1. – 29.2.2020