ISOSANTA 609 965

Puuvillan kortteli. ISOSANNAN 8. kaupunginosan korttelin 20 asemakaavan muutos
Asemakaava on lainvoimainen

KAAVAN PERUSTIEDOT

Kaavan tavoitteet

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on yleiskaavan periaatteiden mukaisesti tarkistaa vanhentunut asemakaava. Erityisena tavoitteena on supistuneen tuotannollisen toiminnan jälkeen saada olevat suuret teollisuustilat tarkoituksenmukaiseen uuteen käyttöön. Lisäksi tavoitteena on turvata Pohjois-rantakadun varren rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvan kannalta merkittävien rakennusten säilyminen. 

Kaavatunnus

609 965

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavoitusprosessin tärkeät päivämäärät

  • Kaupunginhallituksen nimeämä neuvottelutyöryhmä 12.3.1986
  • Kaupunginjohtajan nimeämä asemakaavoitustyöryhmä 27.8.1986
  • Ympäristöministeriö vahvistanut 26.10.1988
  • Lainvoimainen 2.11.1988