Asiakas keskiöön

Onnettomuuksien ehkäisyn vaikuttavuuden tutkimus- ja kehittämishanke. Hankkeessa vertailtiin erilaisia tiedonkeruumenetelmiä ja kehitettiin mallia onnettomuuksien ehkäisyn vaikuttavuuden mittaamiseen.
Sivun tiedot päivitetty 31.12.2021

 

Tausta

Asiakas keskiöön -hanke oli yksi pelastuslaitosten alueellisista yhteistutkimus- ja kehittämishankkeista. Hankkeen rahoitus tuli Sisäministeriön pelastusosastolta ja hankkeen toimikausi oli 1.1. - 31.12.2021. 

Tavoitteet

Hankkeen konkreettisena tavoitteena oli kehittää malli onnettomuuksien ehkäisyn vaikuttavuuden mittaamiseen. Malli auttaa pelastustoimea ja sen sidosryhmiä mittaamaan paremmin onnettomuuksien ehkäisyn laatua ja vaikuttavuutta.

Tavoitteet eritellysti:

 1. Vertailla eri menetelmillä tuotettu tietoa onnettomuuksien ehkäisyn vaikuttavuudesta.
 2. Kehittää malli onnettomuuksien ehkäisyn vaikuttavuuden mittaamiseen,.
 3. Edistää Onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelman tavoitteiden toteutumista. 
 4. Lisäksi tavoitteena on edistää Satakunnan pelastuslaitoksen hankeosaamista sekä tutkimustiedon tuottamista ja hyödyntämistä. 

Tuotoksia

Tutkimuspainotteisessa hankkeessa toteutettiin kolme erillistä osatutkimusta: 1) pelastuslaitoksen asiantuntijoiden haastattelututkimus, 2) valvontakohteiden edustajille osoitettu asiakaskysely sekä 3) satakuntalaisille toteutettu nettipaneelikysely. 

Henkilöstön haastatteluiden mukaan avaimia vaikuttavaan onnettomuuksien ehkäisyyn ovat työn laatu, henkilöstön motivaatio sekä osaaminen. Myös laajan osallistamisten tärkeys korostuu palveluiden kehittämisessä. Valvonnan asiakaskyselyssä kerättiin tietoa kohteiden turvallisuuspoikkeamista, valvontatapahtumista sekä valvontakäyntien vaikutuksista kohteisiin. Nettipaneelikyselyssä puolestaan kerättiin tietoa eri asiakassegmenttien turvallisuusosaamisesta, -asenteista ja -toimintakyvystä.

Hankkeen aikana valmistui seuraavat raportit:

Henkilöt hankkeen takana

Hankkeessa työskenteli kaksi päätoimista projektityöntekijää, Sonja Kippo ja Katriina Koivisto. Projektipäällikön tehtävää hoiti osa-aikaisesti riskienhallintapäällikkö Mikko Puolitaival.

Mikko Puolitaival, Sonja Kippo ja Katriina Koivisto ryhmäkuvassa
Asiakas keskiöön -hankkeen työryhmä,  Satakunnan pelastuslaitos 

 

Hankkeen johtamista tuki lisäksi asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä:

 • Jari Lepistö, Sisäministeriö
 • Pekka Tähtinen, Satakunnan pelastuslaitos
 • Antti Halmela, Satakunnan pelastuslaitos
 • Tomi Mäkiopas, Itä-Suomen yliopisto
 • Brita Somerkoski, Turun yliopiosto
 • Heidi Huuskonen, Etelä-Karjalan pelastuslaitos
 • Mika Gröndahl, Suomen pelastusalan keskusjärjestö

Lisätietoja / yhteystiedot:

Mikko Puolitaival
Puh. 044 701 1521, email: mikko.puolitaival@satapelastus.fi

#asiakaskeskioon #asiakaskeskiöön

A-kirjain hammasrattaan sisällä
                                                                                                  Asiakas keskiöön -logo