Asiakas keskiöön

Onnettomuuksien ehkäisyn vaikuttavuuden tutkimis- ja kehittämishanke. Hankkeessa vertaillaan erilaisia tiedonkeruumenetelmiä ja kehittää toimintamalli onnettomuuksien ehkäisyn vaikuttavuuden mittaamiseen.

Tausta

Asiakas keskiöön -hanke on yksi pelastuslaitosten alueellisista yhteistutkimus- ja kehittämishankkeista. Hankkeen rahoitus tulee Sisäministeriön pelastusosastolta ja hankkeen toimikausi on 1.1. - 31.12.2021. 

Tavoitteet

Hankkeen konkreettisena tavoitteena on kehittää malli onnettomuuksien ehkäisyn vaikuttavuuden mittaamiseen. Malli autta pelastustoimea ja sen sidosryhmiä mittaamaan paremmin onnettomuuksien ehkäisyn laatua ja vaikuttavuutta.

Tavoitteet eritellysti:

  1. Vertailla eri menetelmillä tuotettu tietoa onnettomuuksien ehkäisyn vaikuttavuudesta.
  2. Kehittää malli onnettomuuksien ehkäisyn vaikuttavuuden mittaamiseen,.
  3. Edistää Onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelman tavoitteiden toteutumista. 
  4. Lisäksi tavoitteena on edistää Satakunnan pelastuslaitoksen hankeosaamista sekä tutkimustiedon tuottamista ja hyödyntämistä. 

Toteutus

Hankkeeseessa työskentelee kaksi päätoimista projektityöntekijää, Sonja Kippo ja Katriina Koivisto. Projektipäällikön tehtävää hoitaa osa-aikaisesti riskienhallintapäällikkö Mikko Puolitaival. Hankkeen johtamista tukee asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä.

Työskentely jakautuu kolmeen vaiheeseen:

  1. Teoreettinen taustatyö 
  2. Mittariston pilotointi ja
  3. Raportointi

Tiedottaminen

Hankkeen edistymisestä viestitään aktiivisesti. Viestinnässä hyödynnetään kohderyhmän mukaan eri kanavia seuraavasti:

  • Pelastuslaitoksen sisäinen viestintä: Yammer, Avack-info ja sähköposti
  • Pelastustoimialan sisäinen viestintä: Tuovi-portaali, hankesalkku, verkostot ja webinaarit
  • Ulkoinen viestintä: Satakunnan pelastuslaitoksen sosiaalisen median kanavat: Facebook, Twitter, Instagram sekä Youtube. Lisäksi hankkeen edistymisestä tuotetaan uutisia verkkosivuille. Sosiaalisessa hankeviestinnässä hyödynnetään aihetunnistetta #asiakaskeskioon.

 

Lisätietoja / yhteystiedot:

Mikko Puolitaival
Puh. 044 701 1521, email: mikko.puolitaival@satapelastus.fi

Sonja Kippo
Puh. 044 701 1512, email: sonja.kippo@satapelastus.fi

Katriina Koivisto
Puh. 044 701 1523, email: katriina.koivisto@satapelastus.fi  
 

Hankkeen sähköpostiosoite on asiakaskeskioon@satapelastus.fi 

A-kirjain hammasrattaan sisällä
                                                                                                  Asiakas keskiöön -logo