Asukastoiminta

Asukas-, kiinteistö ja kyläyhdistykset järjestävät neuvontaa, koulutusta, tiedotusta sekä edunvalvontaa. Lisäksi asukasyhteisöillä on työllistämisprojekteja, joilla on suuri merkitys pitkäaikaistyöttömyyden vähentämisessä.

Asukastuvat

Porin kaupungilla on lähiöissä kaksi asukastupaa: Pihlava ja Pormestarinluoto. Asukastuvat ovat auki arkisin kello 9-15.

Lähiötyön asukastuvat toimivat kohtaamispaikkoina kaike­nikäisille sosiaalisen kahvilan muodossa. Kahvilatoiminnan lisäksi on mahdollista osallistua ryhmä- ja virkistystoimin­taan, saada sosiaaliohjausta, osallistua infotilaisuuksiin taikka lukea päivän lehti ja käyttää tietokonetta sekä hyö­dyntää tavaranvaihtopistettä ja korjausompelua. Asukas­tuvilla jaetaan koulujen ylijäämäruokaa arkisin asiakkaiden omiin astioihin. Ruoka on tarkoitettu syötäväksi kotona viipymättä elintarvikehygienisistä syistä.

Lähiötyö

Lähiötyö on Porin perusturvan ja Porissa toimivien paikal­listen ja alueellisten toimijoiden yhteistyötä. Perusturvan osalta lähiötyö on osa aikuissosiaalityötä.

Lähiötyö on asiakkaan rinnalla kulkemista auttaen ja tukien erilaisissa arjen tilanteissa. Tavoitteena on tukea asiakkaan arkea, jotta asiakkaan oma toimintakyky vahvistuisi.

Yksi lähiötyön tärkeä osa-alue on myös työllisyyden tu­keminen. Asukastuvat työllistävät työntekijänsä puoleksi vuodeksi kerrallaan ja mahdollistavat pääsyn työkokeiluun työkyvyn selvittämiseksi.

Lähiötyöntekijä

Lähiötyöntekijällä on sosiaalialan koulutus ja hän toimii yhteyshenkilönä asiakkaan ja viranomaisten tai muiden toimijoiden välillä. Lähiötyöntekijä tukee asiakasta erilai­sissa elämän tilanteissa ja ohjaa asiakasta hänen tarvitse­missaan palveluissa. Lähiötyöntekijä on tavattavissa ilman ajanvarausta ja hänellä on salassapitovelvollisuus.