Mistä apua sähkölaskuihin?

Kuluttajat voivat tänä talvena saada tukea sähkölaskuihin energiakriisin ja sähkön korkeiden hintojen takia. Alle on koottu eri tukimuotoja ja ohjeita niiden hakuun.

 • Sähkön arvonlisävero on laskettu 24 prosentista 10 prosenttiin. Arvonlisäveron alennus on tilapäinen ajalle 1.12.2022 – 30.4.2023. Veroalennus tulee automaattisesti kaikille, eikä siis edellytä toimenpiteitä.

 • Sähkövähennystä voi saada verotuksessa, jos vakituisen asunnon sähkölaskut ovat suuret. Kyseessä on väliaikainen vähennys sähkön korkeiden hintojen vuoksi. Vähennyksen voi saada vain vuodelta 2023. Sähkövähennys lasketaan seuraavasti:

  • Lasketaan yhteen 4 kuukauden sähköenergian kulut ajalta tammikuu – huhtikuu 2023. Kuluihin lasketaan mukaan sähköenergian arvonlisäverollinen hinta sekä sähköenergian perusmaksu. Sähkönsiirrosta ei voi saada sähkövähennystä. Jos sähköenergian kulut 4 kuukaudelta ovat yli 2 000 euroa, sähkövähennystä voi saada.
  • Sähkövähennys on 60 % niistä tammi – huhtikuun kuluista, jotka ylittävät  2 000 euroa. Vähennys on kuitenkin korkeintaan 2 400 euroa yhtä vakituista asuntoa kohden. Jos käytössä on samanaikaisesti useampi vakituinen asunto, vähennys myönnetään vain yhdestä. Vapaa-ajan asunnon sähköenergiakuluista ei saa vähennystä.
  • Sähkövähennyksellä ja muilla kotitalousvähennyksillä on yhteinen 100 euron omavastuu. Jos muita kotitalousvähennyksiä ei ole, omavastuu vähennetään sähkövähennyksestä.
  • Sähkövähennystä voi hakea joko uutta verokorttia hakemalla tammikuusta alkaen tai veroilmoituksella.
  • Lisää tietoa verottajan sivuilta: Sähkövähennys – vero.fi
 • Sähkötukea myönnetään kotitalouksille, jotka eivät pienituloisuutensa takia pysty täysimääräisesti hyödyntämään sähkövähennystä. Molempia tukimuotoja ei voida samaan aikaan maksaa, ja Kela toimittaa tiedot tuen saajista Verohallinnolle. Tuensaannin edellytykset:

  • Tukea voi saada 1.1.– 30.4.2023 kulutetusta sähköenergiasta maksetun määrän perusteella
  • Tukea on mahdollista saada, jos kuukauden sähkölasku ylittää 400 euroa. Sen ylittävästä osasta maksetaan tukea 60 prosenttia, kuitenkin enintään 660 euroa kuukaudessa. Yläraja on 1500 euroa. Tuen enimmäismäärä on 2640 euroa 4 kuukauden ajalta, eli tammi-huhtikuussa syntyneistä kuluista.
  • Tukea myönnetään vain kotitalouden omassa käytössä olevan vakituisen asunnon sähkölaskuihin.
  • Tukea haetaan Kelasta ja se on saajalleen verovapaata.
  • Tuki myönnetään hakemuksen ja sähkölaskun perusteella. Sitä voi hakea tammikuusta alkaen ja vuoden 2023 loppuun mennessä. Jos tukea ei voi hakea verkossa tai lomakkeella, voi ottaa yhteyttä Kelan palvelunumeroon 020 692 207 tai asioimalla Kelan palvelupisteessä.
  • Sähkötuen hakulomake julkaistaan sivustolla https://www.kela.fi/sahkotuki 7.1.2023. OmaKelassa hakemuksen voi toimittaa 12.1.2023 alkaen.
 • Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki. Kelassa tarkastellaan eri tavoin perustoimeentulotuessa maksettavia taloussähkömenoja sekä lämmitykseen meneviä kuluja.

  Toimeentulotuessa huomioidaan maksettujen taloussähkömenojen ja lämmityssähkömenojen nousu, eli jos sähkömenot on aiemminkin hyväksytty, hyväksytään ne myös jatkossa, jos nousu johtuu energian hinnan noususta.

  Kelasta voi hakea perustoimeentulotukea, jos kaikki käytettävissä olevat tulot ja varat eivät riitä perustoimeentulotuessa huomioitavien menojen maksamiseen. Tällainen meno on esimerkiksi sähkölasku.

  Sähkötukea ei voi saada siihen osaan sähkölaskusta, johon on myönnetty perustoimeentulotukea. Jos perustoimeentulotukea on saatu koko sähkölaskuun, saman laskun perusteella ei voi saada enää sähkötukea.

  Linkki: Asumismenot perustoimeentulotuessa | Henkilöasiakkaat | Kela

 • Sosiaalihuollon kautta myönnettävä täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki on harkinnanvaraista etuisuutta: https://www.pori.fi/sosiaali-ja-terveys/sosiaali-ja-perhepalvelut/aikuisten-hyvinvointi/taydentava-ja-ehkaiseva-toimeentulotuki-sivuversio-2/

  Ennen harkinnanvaraisen etuuden hakemista tulisi olla päätös Kelan perustoimeentulotuesta. Kelaa voi pyytää siirtämään hakemuksen suoraan kuntaa/hyvinvointialueelle tai hakemuksen voi tehdä itse.

 • Hallitus päätti 21.12. tuesta, joka hyvitetään kansalaisten talvikuukausien laskuissa. Tuen periaatteet ovat:

  • Tuki maksetaan könttäsummana siten, että se on tarkoitettu helpottamaan neljän talvikuukauden sähkölaskujen maksamista ja sen laskentaperusteena käytetään marras-joulukuun toteutunutta kulutusta.
  • Laskennallinen kuukausittainen korvausprosentti tarkentuu jatkovalmistelussa.
  • Laskennallinen kuukausittainen tukikatto on 700 euroa.
  • Laskennallinen kuukausittainen omavastuu on 100 euroa kuukaudessa.
  • Kertakorvaus ei vaikuta Kelan sähkötukeen tai sähkövähennykseen.
  • Valmistelun kuluessa arvioidaan, miten tuki voidaan eri tilanteissa kohdentaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

  Lisää ylimääräisestä sähkötuesta: https://yle.fi/a/74-20010062.

 • Hallitus valmistelee kiireellisesti maksuaikajoustoja koskevan lainsäädännön sekä kuluttajille että yrityksille. Lisäksi hallitus valmistelee joustoon ja säästöön kannustavan sähkön hintakaton alkuvuonna 2023. Myös maataloudelle on valmistelussa erillinen tuki helpottamaan muun muassa kohonneita sähkökustannuksia.

 • Sähkön myyntiyhtiöillä on omia ohjeistuksia tilanteeseen, jossa sähkölaskun maksamiseen liittyy haasteita. Kannattaa siis tutustua oman sähköyhtiön ohjeistuksiin siitä, miten sähkölaskujen maksamisaikatauluihin on mahdollista tehdä muutoksia. Alla muutamia linkkejä eri sähköyhtiöiden asiakaspalveluihin: