Sähkökatkoihin varautuminen

Pitkittynyt sähkökatko voi aiheuttaa tilanteen, jonka takia yhteiskunnan tarjoamat palvelut häiriintyvät tai jopa keskeytyvät. Kotona tulisi varautua pärjäämään itsenäisesti ainakin kolme vuorokautta häiriötilanteen sattuessa.

Kotoa olisi hyvä löytyä ruokaa, vettä ja lääkkeitä vähintään kolmeksi vuorokaudeksi. Myös varautumisen perusteet, kuten mistä saa oikeaa tietoa häiriötilanteessa ja miten pärjätä kylmenevässä asunnossa, olisi tärkeä tuntea.

Jokaisen kotitalouden kannattaa varautua häiriötilanteisiin, sillä siitä on suuri apu yhteiskunnalle ja ennen kaikkea meille itsellemme.

72 tuntia on viranomaisten ja järjestöjen laatima varautumissuositus kotitalouksille. 72 tuntia -verkkosivuilta löytyy ohjeet muun muassa sähkökatkojen varalle sekä riittävän kotivaran hankkimiseksi.

Lähde: 72 tuntia verkkosivut