Kiinteistön jätehuolto

Vuonna 2021 uudistuneen jätelain myötä kaikkien jätteiden kierrätysastetta ja niiden hyötykäyttöä pyritään nostamaan. Raaka-aineet halutaan kierrättää nykyistä tehokkaammin. Yhdyskuntajätteistä tulisi kierrättää 65 % vuoteen 2035 mennessä; tällä hetkellä kierrätysaste Suomessa on vain 42 %. 

Seudulliset jätehuoltomääräykset uudistuivat vuoden 2023 alussa

Jätehuoltomääräykset velvoittavat lajittelemaan kiinteistöillä syntyvät jätteet. Lajiteltavien jätelajien määrä riippuu mm. asuntojen määrästä. Taloyhtiöt voivat kuitenkin myös parantaa asukkaidensa lajittelumahdollisuuksia hankkimalla jäteastioita kaikille jätelajeille. Myös omakotitalojen asukkaat ovat velvollisia lajittelemaan hyötyjätteet erilleen sekajätteestä; keräyspaperin, kartonki-, lasi- ja muovipakkaukset sekä pienmetallin voi viedä Rinki-ekopisteisiin tai hyötyjätepisteeseen.

Jätelain uudistuksen vaikutukset

Jäteneuvonta on koonnut jätelain uudistuksesta ja sen vaikutuksista kuntalaisten jätehuoltoon lyhyen ja ytimekkään koosteen. Tutustu, miten jätelain uudistukset vaikuttavat juuri sinun jätehuoltoosi. Kooste löytyy sivun oikeasta reunasta ”Lisätietoja” -osiosta. 

Kompostointirekisteri

Jos kompostoit biojätteesi, ilmoittaudu alkuvuodesta 2023 jätehuoltoviranomaisen kompostointirekisteriin. Puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse ilmoittaa. Lisätietoja sekä ilmoittautumislomakkeen löydät täältä.

Tee sopimus kuljetusyrityksen kanssa

Porin seudulla kiinteistöt tekevät itse sopimuksen jätteenkuljetusyritysten kanssa jätteiden noutamisesta. Tyhjennykset kannattaa kilpailuttaa, mutta jätehuoltomääräysten mukaisia vähimmäistyhjennyskertoja jätteenkuljetusyritykset eivät voi muuttaa.

Mitä jäteastioita tarvitaan?

Jäteastiat merkitään jätelajin kertovalla tarralla. Jätteiden lajitteluohjeet voi kiinnittää katoksen seinään tai jäteastiaan.

Erilliskeräysvelvoite muovipakkauksille ja muille hyötyjätteille määräytyy samaa jätepistettä käyttävien kiinteistöiden yhteenlasketun huoneistojen lukumäärän mukaan. Biojätteen erilliskeräysvelvoite ei koske kiinteistöjä, joilla biojäte kompostoidaan.

JätelajiHuoneistoja (voimassa 1.7.2023 asti)Huoneistoja (1.7.2023 lähtien)
Sekajätekaikilla vakituisilla ja vapaa-ajan kiinteistöilläkaikilla vakituisilla ja vapaa-ajan kiinteistöillä
Biojäte5 tai enemmän5 tai enemmän.
Laajempi erilliskeräysvelvoite astumassa voimaan kesällä 2024
Kartonki5 tai enemmän5 tai enemmän
Paperi5 tai enemmän5 tai enemmän
Metalli10 tai enemmän5 tai enemmän
Lasipakkaukset10 tai enemmän5 tai enemmän
Muovipakkaukset10 tai enemmän5 tai enemmän
JätelajiPisin tyhjennysväli kesäaikana (viikot 18- 40)Pisin tyhjennysväli talviaikana (viikot 41- 17)
Sekalainen yhdyskuntajäte4 viikkoa4 viikkoa
Sekalainen yhdyskuntajäte, jos kiinteistöllä on biojätteen erilliskeräys tai kompostointi12 viikkoa*12 viikkoa*
Biojäte2 viikkoa4 viikkoa
Biojäte, joka kerätään syväkeräyssäiliöön tai koneellisella jäähdytyksellä varustettuun säiliöön2 viikko4 viikkoa
Kartonkipakkaukset12 viikkoa12 viikkoa
Metalli ja pienmetalli16 viikkoa16 viikkoa
Lasipakkaukset16 viikkoa16 viikkoa
Muovipakkaukset12 viikkoa12 viikkoa

*Sekalaisen yhdyskuntajätteen jäteastian tyhjennysväliä voidaan pidentää ilmoituksen perusteella 8 viikkoon ja tietyin edellytyksin 12 viikkoon.

Tarpeen vaatiessa jäteastiat on tyhjennettävä useammin tai on hankittava kiinteistölle suurempi jäteastia. Syväkeräyssäiliöt vähentävät jätteenkuljetuksia, koska ne tyhjennetään harvemmin kuin maanpäälliset astiat.

Pidennetty sekajäteastian tyhjennysväli

Lajittelemalla jätteet tunnollisesti, syntyy vähemmän sekajätettä. Sekajäteastian tyhjennysväliä voi pidentää, jos kaikki ruokajäte kompostoidaan tai erilliskerätään. Tyhjennysvälin pidentämisestä on ensin toimitettava ilmoitus (8 vko tyhjennysväli) tai poikkeamishakemus (12 vko tyhjennysväli) Porin seudun jätehuoltojaostolle (Pomarkussa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle). Hyväksytyn ilmoituksen jälkeen otetaan yhteyttä omaan jätteenkuljetusyritykseen ja sovitaan uudesta tyhjennysaikataulusta.

Jätteet jäteastioihin

Jätteet laitetaan jäteastioiden sisäpuolelle siten, että kannet mahtuvat kiinni. Tuuli lennättää jätteitä avonaisista astioista ja linnut käyvät etsimässä astioista ruokaa. Taloyhtiön jäteastioihin saa laittaa vain päivittäisessä asumisessa syntyviä jätteitä. Rikkinäiset huonekalut, sähkölaitteet ja remonttijäte on itse vietävä asianmukaiselle vastaanottajalle tai noutopalvelun voi tilata jätteenkuljetusyritykseltä. Jäteautoon tyhjennetään taloyhtiöissä vain jäteastioiden sisäpuolella oleva jäte.

Mihin jäteastiat sijoitetaan?

Jäteastiat sijoitetaan ajoreitin varteen siten, että jäteautolla on pääsy riittävän lähelle niitä. Pientaloalueilla jäteastiat voi tuoda lähemmäs ajotietä jätteiden tyhjennyspäivinä. Jätteenkuljetusyritykseltä saat tietää milloin jäteastiat tyhjennetään. Lähelle yleistä liikenneväylää sijoitettava jätesuoja ei saa aiheuttaa näköestettä tai muuta vaaraa liikenneturvallisuudelle. Jätesuoja ei saa estää pelastusajoneuvojen pääsyä kiinteistölle.

Taloyhtiöön tarvitaan useita jäteastioita lajittelua varten. Jäteastiat sijoitetaan aitaukseen tai katokseen, jotta jäteastiat eivät kaadu kovallakaan tuulella eikä jätteet leviä pitkin pihaa. Talvisaikaan on huolehdittava kulkureitin hiekoituksesta ja lumet on poistettava katoksen ovien ja porttien edestä. Runsas lumi painaa jäteastioiden kansia ja astiat voivat jäätyä kiinni.

Turvaetäisyydet rakennuksiin

Pientaloalueella jäteastiat on sijoitettava vähintään 4 m etäisyydelle rakennuksista. Jätekatosta tai -aitausta ei tarvitse rakentaa, mikäli astiat sijoitetaan katukuvaa häiritsemättä. Jos kuitenkin rakentaa jätteille katoksen tai aitauksen, koskevat sitä samat määräykset ja lupakäytännöt kuin muita jätesuojia. Jätekatos tai -aitaus on rakennettava asemakaavan mukaiselle etäisyydelle naapurikiinteistön rajasta; mikäli jätesuoja rakennetaan lähemmäs rajaa, on naapurilta oltava kirjallinen suostumus.

Kerrostaloalueella jäteastioille on rakennettava rakenteellinen suoja. Se tarkoittaa aitausta tai katosta, jonka sisälle jäteastiat laitetaan. Rakentaminen edellyttää toimenpideilmoituksen tekemistä tai toimenpideluvan hakemista kaupungin rakennusvalvonnasta. Jätesuojan tulee sijaita palomääräysten ja rakennusjärjestyksen mukaisesti vähintään 8 m etäisyydellä rakennuksista. Muussa tapauksessa jätesuoja on osastoitava eli palosuojattava. Jätesuoja ei saa olla 8 m lähempänä kiinteistöjen ulkoilmanottolaitteita (koneellisen ilmanvaihdon ulkoilmasäleikkö, korvausilma-aukot yms.). Jätteiden syväkeräyssäiliöt eivät tarvitse erillistä suojaa.