Vapaa-ajan kiinteistöjen jätehuolto

Vapaa-ajan kiinteistöistä maksetaan vuosittain ekomaksu, jonka maksamalla asukkaat saavat oikeuden viedä paperit, pahvit, metallit ja lasit hyötyjätepisteille ja vaaralliset jätteet kunnan järjestämään vastaanottoon. Moni mökkikunta tiedottaa vapaa-ajan asukkaille jätehuollosta kesän alussa kuntatiedotteella. JäteVaakku-tiedotuslehti lähetetään erillispostituksena kaikille vapaa-ajan asukkaille, jotka asuvat jakoalueen ulkopuolella.

Oma jäteastia tai kimppa naapurin kanssa

Jokaisella kiinteistöllä on oltava oma sopimus jätteenkuljettajan kanssa jäteastian tyhjentämisestä. Jäteastia on tyhjennettävä kesäaikaan vähintään kerran kuukaudessa tai tiheämmin, käytön mukaan. Talvisin tyhjennykset voi katkaista tai harventaa, jos jätettä ei synny.

Jätehuoltomääräyksissä annetaan mahdollisuus perustaa jäteastiakimppoja lähekkäin sijaitsevien kiinteistöjen kesken. Yhteisen jäteastian käyttäminen on järkevää: jätekuljetukset vähenevät ja kulut pienenevät. Jätteenkuljetusyritys laskuttaa jätekimpan osakkaat omilla laskuilla, tai joku osakas kerää kulut muilta ja huolehtii laskuista.

Yhteisen jäteastian käytöstä on tehtävä ilmoitus Porin seudun jätehuoltojaostolle (Pomarkussa kunnan ympäristöviranhaltijalle).

Esimerkkejä jätehuoltojaoston hyväksymistä jätekimpoista:

  • vapaa-ajan asukkailla on yhteinen jäteastia mökkitien varressa
  • vapaa-ajan asukkaat vievät jätteensä sovitusti mökkitien varteen vakituisen asukkaan jäteastiaan

Saarille rakennetut vapaa-ajan asunnot

Saarissa sijaitsevien vapaa-ajan kiinteistöjen on liityttävä järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Alueella toimiva jätteenkuljetusyritys ja vapaa-ajan asukas sopivat keskenään jäteastian sijaintipaikan. Asukas voi myös sopia yhteisastian käytöstä veneen pitopaikan lähellä asuvan naapurin kanssa.

Porin Jätehuolto tarjoaa Porissa ja Luvialla vapaa-ajan asukkaille mahdollisuuden tuoda jätteet pienvenesatamissa oleviin yhteisiin sekajäteastioihin maksua vastaan. Porin Jätehuolto lähettää keväällä saariston kiinteistöjen omistajille lisätietoa yhteisistä sekajäteastioista ja maksuista.

Vesivessa vai kuivakäymälä?

Kuivakäymälän voi rakentaa itse tai hankkia tehdasvalmisteisen. Umpinaisessa kuivakäymälässä voi kompostoida myös ruokajätettä. Jos mökillä on vesivessa, jätevesien käsittelyltä vaaditaan enemmän tehoa kuin jos käytetään pelkkää kuivakäymälää. Siksi vapaa-ajan asunnoille suositellaan kuivakäymälää joko omaan käymälärakennukseen tai asuintiloihin.

Kuivakäymälä toimii ilman vettä. Käymäläjäte kompostoituu umpinaisessa säiliössä kuivikkeen avulla. Kuivakäymälä on siisti ja hajuton, kunhan kuiviketta käytetään riittävästi. Kun kuivakäymälä täyttyy, käymäläjäte tyhjennetään jälkikompostoitumaan umpinaiseen kompostoriin vuodeksi. Jälkikompostoinnissa käytettävä kompostori voi olla esimerkiksi lautakehikko, jonka päällä on kansi estämässä sadevesien pääsyn kompostoriin.