Katutyöt ja sijoitusluvat

Matkakeskuksen edustan liikenneympyrän työmaa

Katutyölupa

Porin kaupungin katu- ja muilla yleisillä alueilla tehtäviin töihin on haettava ennakkoon katutyölupa. Luvan hakee töistä vastaava taho. Töiden ohjaamista varten on laadittu lupaohjeet ja -ehdot, jotka löytyvät sivun oikeasta reunasta.

  • katu- ja muilla yleisillä alueilla tehtävät kaivutyöt
  • kiinteistöjen rakennus- ja korjaustyöt tarvittaessa
  • työmaan käyttöön otettavat katu- tai muut yleiset alueet
  • kadulle pystytettävät rakennustelineet
  • kadulta tapahtuvat nostot ja kuormaukset
  • kuormalavojen ja työmaakoppien säilytys katualueella
  • tonttiliittymän rakentaminen
  • kattolumien pudottaminen kadulle

Katutyölupa haetaan palvelupiste Porinasta saatavalla lomakkeella. Lomakkeen voi täyttää ja tulostaa myös pdf-muodossa. Hakemukset käsitellään maanantaisin. Hätätöistä on tehtävä ilmoitus jälkikäteen katuvalvojalle. Katutyöstä peritään tarkastus- ja valvontamaksu sekä lisäksi tapauskohtaisesti vuorokausivuokra työn laadun, laajuuden ja keston mukaan.

Tarvittavat liitteet katutyölupahakemukseen:

 • Suunnitelmakartta, josta ilmenee, missä ja miten työ tehdään.
 • Liikennesuunnitelmakartta, joka voi olla kirjallinen tai piirretty suunnitelmakarttaan. Suunnitelmasta tulee ilmetä muuttuvat liikennejärjestelyt liikennemerkkeineen.
 • Kaapeli- ja johtokartat, jos kyseessä on kaivutyö.

Sijoituslupa

Kun katualueelle sijoitetaan ylä- tai alapuolisia johtoja, putkia tai rakenteita, tarvitaan siihen maanomistajan hyväksyntä eli sijoituslupa. Sijoituslupaa ei tarvita korjattaessa tai uusittaessa jo olemassa olevia putkia, johtoja, rakenteita tai laitteita.

Sijoituslupa haetaan palvelupiste Porinasta saatavalla lomakkeella. Lomakkeen voi täyttää ja tulostaa myös pdf-muodossa. Sijoituslupa on maksuton.

Valvonta

Työn alkamisesta ja päättymisestä on ilmoitettava katuvalvojalle, joka suorittaa kohteessa alku- ja loppukatselmukset.

Luvan hakija on vastuussa työalueesta takuuajan, joka on kaksi vuotta. Takuuajan päättyessä valvoja suorittaa kohteessa takuutarkastuksen. Luvan hakijan on korjattava mahdolliset vauriot ja puutteet viipymättä.

Hakemukset ja lisätiedot

Ari Puonti
katuvalvoja
044 701 9722 / 044 701 5064
katuluvat@pori.fi

Mika Oksanen
katuvalvoja
044 701 8939
katuluvat@pori.fi