Jäteveden puhdistus

Miltei kaikki Porin asuma- ja teollisuusjätevedet puhdistetaan Luotsinmäen keskuspuhdistamolla. Tämän lisäksi vain Reposaaressa ja Laviassa on oma puhdistamo.

Luotsinmäen Keskuspuhdistamolle johdetaan myös Luvian kunnan ja Jokilaakson Ympäristö Oy:n toimesta Ulvilan ja Harjavallan kaupunkien sekä Nakkilan kunnan ja Suominen Kuitukankaat Oy:n jätevedet

Kaikilla puhdistamoilla jätevesi käsitellään biologis-kemiallisella prosessilla. Luotsinmäen keskuspuhdistamolla fosforin saostuskemikaalina.

 

Biokaasulaitos Luotsinmäelle

Biokaasulaitoksen rakentaminen alkanut
Biokaasulaitoksen rakentaminen alkanut, kuva Ismo Lindfors

Envor Pori Oy on aloittanut biokaasulaitoksen rakentamisen Luotsinmäen puhdistamon yhteyteen. Biokaasulaitoksessa käsitellään puhdistamolla syntyvät kuivatut puhdistamolietteet. Biokaasulaitos tuottaa liikennekäyttöön tarkoitettua biokaasua ja mädätettyä puhdistamolietettä maatalouskäyttöön. Laitoksen on määrä valmistua keväällä 2021.