Jäteveden puhdistus

Miltei kaikki Porin asuma- ja teollisuusjätevedet puhdistetaan Luotsinmäen keskuspuhdistamolla. Tämän lisäksi vain Reposaaressa ja Ahlaisissa on oma puhdistamo.

Luotsinmäen Keskuspuhdistamolle johdetaan myös Luvian kunnan ja Jokilaakson Ympäristö Oy:n toimesta Ulvilan ja Harjavallan kaupunkien sekä Nakkilan kunnan ja Suominen Kuitukankaat Oy:n jätevedet

Kaikilla puhdistamoilla jätevesi käsitellään biologis-kemiallisella prosessilla. Luotsinmäen keskuspuhdistamolla fosforin saostuskemikaalina.