Vesijohto- ja viemäriverkosto

Vesijohtoverkosto

Vesi Porin vedenjakelujärjestelmään pumpataan Harjakankaan tekopohjavesilaitokselta. Painetta tasaavat ja vesisäiliöinä toimivat keskustan vanha ja Meri-Porin uudempi vesitorni. Lisäksi vettä on varastossa kaupungin muutaman tunnin tarpeeseen Lukkarinsannan alavesisäiliössä. Veden pumppausta kaupunkiin valvotaan ympäri vuorokauden Harjakankaalta.

Kaupungin vesijohtoverkosto on eri kokoisten ja eri materiaalia olevien putkien monimutkainen kudelma, joka lopulta toimittaa veden asiakkaiden tonttivesijohtojen ja vesimittarien kautta kulutukseen.

Vesijohtoverkostoa Porin Vedellä on yhteensä noin 850 kilometriä. Tarkat tiedot verkostopituuksista löytyvät voimassa olevasta toimintakertomuksesta.

Porin Veden verkoston lisäksi maassa on satoja kilometrejä asiakkaiden omistamia ja kunnossapitämiä tonttivesijohtoja. Osuuskunnat ja yhteisvesijohdot omistavat vesijohtoja yli 200 kilometriä ja toimittavat vettä näillä yli 1000 talouteen.

Putket on asennettu routarajan alapuolelle noin kahden metrin syvyyteen.

Viemäriverkosto

Viemäriverkosto on rakennettu jätevesien ja erilaisten kuivatusvesien, ns. hulevesien, keräilyä varten. Nykyisin jätevesille ja näitä puhtaammille hulevesille rakennetaan omat putkistonsa. Tällöin kyseessä on ns. erillisviemäröinti. Vanhemmissa sekaviemäreissä nämä molemmat vesijakeet johdetaan jätevedenpuhdistamolle. Sekaviemäröinnin ongelmina ovat mm. voimakkaiden sateiden aiheuttamat kellaritulvat.

Viemäriverkostoa kaupungissa on yhteensä noin 960 kilometriä. Tästä jätevesiviemäriä on noin 590 kilometriä, hulevesiviemäriä noin 370 kilometriä. Putkista noin 70 prosenttia on muovia ja noin 25 prosenttia betoniputkea. Poltetusta savesta valmistettua lasitettua putkea on noin 3 prosenttia. kokonaismäärästä. Betoniputkien ongelmana on jätevesien ja kaasujen aiheuttama syöpyminen.

Tonttijohdot

Porin Veden putkistojen ja kiinteistöjen kunnossapidon vastuuraja sijaitsee kohdassa, jossa tonttijohto on liitetty runkoputkeen. Entisten Noormarkun ja Lavian kuntien alueella ennen 1.1.2010 ja 1.1.2015 rakennettujen kiinteistöjen vastuuraja sijaitsee muusta Porista poiketen tontin rajalla. Tonttijohtojen rakentamisen ja kunnossapidon kustannuksista vastaa liittynyt kiinteistö.

Tonttivesijohtojen vuototapauksissa tonttiventtiilin sulkee Porin Vesi. Hätätilanteessa tehdystä venttiilin sulkemisesta ei laskuteta asiakasta. Hätätapauksissa porilaisia palvelee ympärivuorokauden vikailmoitusnumero.

Tonttijohtojen rakentamis- ja korjaustöissä Porin Vesi noudattaa palveluhinnastonsa veloitushintoja. Näihin töihin liittyvät katualueella tehtävät kaivuutyöt vaativat aina kaivuuilmoituksen tekemisen kadunpitäjälle.

Verkostosaneeraus

Porin Vesi saneeraa vesijohto- ja viemäriverkostojaan järjestelmällisesti pitääkseen ne toimintakunnossa tulevaisuudessakin. Vuosittain verkostojen saneeraukseen käytetään noin 2 miljoonaa euroa. Saneerauksen yhteydessä rakennetaan kaduille usein myös puuttuva hulevesiviemäröinti, jolloin työ tehdään kaivamalla katu auki. Saneerauksissa käytetään myös erilaisia putkien ja kaivojen sujutusmenetelmiä, joita käytettäessä olemassa olevaa katurakennetta ei tarvitse rikkoa. Kaivamatta tehtävien saneerausten määrä lisääntynee jatkossa.

Verkostojen suunnittelun tekee Porin Vesi itse. Rakentamistyötä Porin Vedelle tekevät Porin teknillinen palvelukeskus ja yksityiset urakoitsijat.