Muut tiedotteet

Porin ja Harjavallan mittausverkot

10.8.2022 Harjavalta

Lyhyen aikavälin toimintasuunnitelma rikkidioksidin varoituskynnyksen ylittyessä Harjavallassa, valmis suunnitelma nähtävänä 11.8.-19.9.2022

Ympäristönsuojelulain 146 §:n mukaan kunnan tulee laatia lyhyen aikavälin toimintasuunnitelma viipymättä sen jälkeen, kun rikkidioksidin varoituskynnys on ylittynyt tai sen ylittymisen vaara on havaittu. Toimintasuunnitelma laaditaan ylityksen aiheuttaman vaaran vähentämiseksi ja ylityksen keston lyhentämiseksi tai kuten tässä tapauksessa, se on laadittu ennaltaehkäisevänä toimena.

Rikkidioksidin varoituskynnys on 500 µg/m3:n pitoisuus ulkoilmassa kolmena perättäisenä tuntina. Toimintasuunnitelmassa tarkastellaan mahdollisuutta varoituskynnyksen ylitykselle, otetaan huomioon siihen johtavat tekijät sekä säädetään kunkin tahon toimintaohjeet mahdollisen ylitystilanteen tapahtuessa.

Suunnitelman on laatinut Porin kaupungin elinvoima- ja ympäristötoimiala, joka vastaa sopimusperusteisesti yhteistyössä Harjavallan kaupungin sekä alueen suurteollisuuden ja energiatuotantolaitosten kanssa ilmanlaadun mittauksesta Porin ja Harjavallan kaupungeissa.

28.4.2022 Harjavalta

Lyhyen aikavälin toimintasuunnitelma rikkidioksidin varoituskynnyksen ylittyessä Harjavallassa, suunnitelmaluonnos nähtävänä 28.4.-6.6.2022

Ympäristönsuojelulain 146 §:n mukaan kunnan tulee laatia lyhyen aikavälin toimintasuunnitelma viipymättä sen jälkeen, kun rikkidioksidin varoituskynnys on ylittynyt tai sen ylittymisen vaara on havaittu. Toimintasuunnitelma laaditaan ylityksen aiheuttaman vaaran vähentämiseksi ja ylityksen keston lyhentämiseksi tai kuten tässä tapauksessa, ennaltaehkäisevänä toimena.

Rikkidioksidin varoituskynnys on 500 µg/m3:n pitoisuus ulkoilmassa kolmena perättäisenä tuntina. Toimintasuunnitelmassa tarkastellaan mahdollisuutta varoituskynnyksen ylitykselle, otetaan huomioon siihen johtavat tekijät sekä säädetään kunkin tahon toimintaohjeet mahdollisen ylitystilanteen tapahtuessa.

Suunnitelmaluonnoksen on laatinut Porin kaupungin elinvoima- ja ympäristötoimiala, joka vastaa sopimusperusteisesti yhteistyössä Harjavallan kaupungin sekä alueen suurteollisuuden ja energiatuotantolaitosten kanssa ilmanlaadun mittauksesta Porin ja Harjavallan kaupungeissa.