Kuntalaisen ympäristöopas

Ympäristöopas sisältää paljon hyödyllistä tietoa ja vinkkejä kuntalaisille luonnosta, kuluttamisesta, jätehuollosta, asumisesta, liikenteestä sekä osallistumisesta ja vaikuttamisesta.

Issuu-upotus: https://issuu.com/porinkaupunginymparistovirasto/docs/kuntalaisen_ymp__r...