Huvilajuovan yläosan kunnossapitoruoppaus

Huvilajuovan tukkeutunut yläosa on tarkoitus ruopata auki.

Toimenpiteellä varmistetaan veden laatu ja vaihtuvuus Huvila- ja Lanajuovassa sekä veneilymahdollisuudet Huvilajuovan ja Raumanjuovan välillä.

Hankkeen myötä huvilakiinteistöjen arvo säilyy normaalilla tasolla. Lisäksi hanke mahdollistaa vuollejokisimpukkakannan säilymisen Huvilajuovassa.

Lupahakemusasiakirjat

Suunnitelma
Suunnitelman liitteet
Suunnitelmapiirustukset
Poikkeuslupa-anomus