Jätemaksut

Ekomaksu

Ekomaksu peritään kerran vuodessa jokaisesta vakituisessa käytössä olevasta asunnosta ja kesämökistä. Kesämökeistä maksetaan ekomaksu käytöstä riippumatta. Jos vakituisella asukkaalla on saman kunnan alueella kesämökki, ekomaksu maksetaan molemmista.

Ekomaksulla katetaan hyötyjätepisteiden hoidosta, vaarallisten jätteiden keräyksestä ja jäteneuvonnasta syntyvät kulut. Asukkaalla on oikeus käyttää alueellisia hyötyjätepisteitä ja viedä vaaralliset jätteet maksutta vastaanottopaikkoihin. Ekomaksulla katetaan myös jätehuoltoviranomaisen eli Porin seudun jätehuoltojaoston toiminta sekä osa alueen kierrätyskeskusten kuluista.

Ekomaksu Eurajoella, Harjavallassa, Kokemäellä, Merikarvialla, Nakkilassa, Porissa, Siikaisissa ja Ulvilassa 1.2.2017 alkaen.

Asuntojen määrä kiinteistölläEkomaksu €/vuosi/asunto (alv 0 %)Ekomaksu €/vuosi/asunto (sis. alv 24 %)
Omakotitalot ja talot joissa 1-9 asuntoa19,7624,50
Yli 9 asuntoa11,2914,00
Vapaa-ajan asunto10,0012,40

Ekomaksu ei kata sekajätettä

Ekomaksusta huolimatta asukkaiden jätehuolto jatkuu entisellään. Jokaisella kiinteistöllä on oltava oma sekajäteastia, josta asukas sopii jätteenkuljetusyrityksen kanssa ja jonka tyhjentämisen jätteenkuljetusyritys hoitaa ja laskuttaa. Sekajäteastiaan laitetaan vain kierrätykseen kelpaamaton jäte. Ekomaksulla ei kateta kiinteistöjen omista sekajäteastioista syntyviä kuluja.

Jätteiden lajitteluvelvollisuus koskee myös pientaloasukkaita. Omakotitalojen asukkaat vievät hyötyjätepisteelle paperit, pahvit, lasit ja metallit. Myös mökkiläiset saavat käyttää hyötyjätepisteitä. Monen asunnon kerrostaloissa ja rivitaloissa hyötyjätteiden keräys on järjestetty taloyhtiön omaan jätteiden keräyspisteeseen eli jätesuojaan. Siksi isot taloyhtiöt maksavat pienempää asuntokohtaista ekomaksua kuin omakotitaloissa asuvat.

Jätehuoltojaostolta voi anoa lupaa poiketa jätehuoltomääräyksistä, esimerkiksi kun naapurit käyttävät yhteistä sekajäteastiaa, tai kun ruokajäte kompostoidaan ja sekajäteastian tyhjennyskertoja halutaan vähentää.

Kuka maksaa ekomaksun?

Ekomaksulaskun maksaa se henkilö, jonka omistuksessa kiinteistö oli huhtikuun 1. päivänä, vaikka kiinteistö olisi sittemmin myyty. Laskutuksen perusteena olevat asumis- ja omistajatiedot ovat Väestörekisterikeskuksesta. Ekomaksun maksaminen kuuluu kiinteistön omistajalle, ei vuokralaiselle. Taloyhtiöiden ekomaksut lähetetään isännöitsijälle, joka huolehtii laskun maksamisesta yhtiövastikkeista. Ekomaksulaskuissa olevien virheiden korjaamiseksi on otettava yhteyttä Porin Jätehuoltoon.

Ekomaksusta on jätelain 82 §:n perusteella oikeus tehdä kirjallinen muistutus. Se tulee tehdä 14 päivän kuluessa laskun saamisesta ja muistutus osoitetaan Porin seudun jätehuoltojaostolle, os. PL 121, 28101 Pori. Lisätietoja p. 044 701 2528.

Jätetaksa

Jätetaksa koskee Porin kierrätyskeskuksen ja Hangassuon jätekeskuksen jätemaksuja (voimaan 1.7.2019). Linkki jätetaksaan sivun oikeassa laidassa.