Etusivu > Hankintapalvelut > Kilpailuttaminen

Kilpailuttaminen

Hankintalainsäädäntö velvoittaa julkisten hankintojen kilpailuttamista. Hankinnalla tarkoitetaan tavaroiden ja palveluiden ostamista ja vuokraamista sekä urakalla teettämistä..

Laki julkisista hankinnoista (1397/2016) ja erityisalojen hankintalaki (1398/2016) tulivat voimaan 1.1.2017.

Periaatteet ovat edelleen samat eli julkisissa hankinnoissa on huomioitava:

  • tasapuolisuus ja syrjimättömyys ehdokkaiden ja tarjoajien kesken, hankinnan eri vaiheissa
  • kilpailuolosuhteiden hyödyntäminen, käyttäen hyväksi olemassa olevat kilpailuttamismahdollisuudet
  • avoimuus ja läpinäkyvyys, tiedottamalla hankinnoista riittävän laajasti
  • suhteellisuus hankinnoissa, ja hankintamenettelyissä eli tarkoituksenmukaiset hankintakokonaisuudet


Hankinnoissa on otettava huomioon mahdollisuuksien mukaan kestävän kehityksen periaatteet eli tuotteisiin ja palveluihin liittyvät ympäristövaikutukset voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Hankinnoissa tulee kiinnittää huomiota tuotteiden/palveluiden koko elinkaareen: valmistuksesta, kuljetuksesta, pakkauksesta, varastoinnista, käytöstä, kierrätyksestä aina jätteen käsittelyyn asti.

Linkit:

Tietoa julkisten hankintojen hyvistä käytännöistä:

hankinnat.fi

Sähköinen hankintojen ilmoitusjärjestelmä:

HILMA

Muutoksenhakuohjeet:

Julkisten hankintojen neuvontayksikön muutoksenhakuohjeistus-mallipohjat liitettäväksi hankintapäätöksiin.

Mallipohja:

Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus (docx, 0.04 Mt)

Mallipohja, kansalliset kynnysarvot alittavat hankinnat:

Hankintaoikaisuohje, pienhankinnat (docx, 0.04 Mt)