Etusivu > Hankintapalvelut > Kilpailuttaminen > Kynnysarvot

Kynnysarvot

Hankinnan kilpailuttamiseen vaikuttavat hankinnan kohde ja arvo. Hankinnat jakautuvat taloudellisen arvon perusteella kolmeen eri ryhmään:

 • EU-kynnysarvon ylittäviin hankintoihin
 • kansallisen kynnysarvon ylittäviin
 • kansallisen kynnysarvon alittaviin ns. pienhankintoihin

EU-kynnysarvot

Euroopan yhteisöjen komissio tarkistaa kynnysarvot asetuksella pääsääntöisesti kahden vuoden välein. Nykyiset julkisia hankintoja koskevat EU-kynnysarvot ovat 1.1.2016 alkaen:

Muut hankintaviranomaiset (mm. kunnat)

 • Tavarahankinnat ja palveluhankinnat sekä suunnittelukilpailut
  209 000 euroa
 • Rakennusurakat sekä käyttöoikeusurakat 5 225 000 euroa


Erityisalojen hankintalain EU-kynnysarvot

 • Tavara- ja palveluhankinnat sekä suunnittelukilpailut 418 000 euroa
 • Rakennusurakat 5 225 000 euroa

Kansalliset kynnysarvot

Hankintalain 25 §:ssä tarkoitetut kansalliset kynnysarvot ovat:

 • tavara- ja palveluhankinnoissa 60 000 euroa
 • sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa sekä julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 6 luvun 3 §:n mukaisesti yhteishankintana työnantajan kanssa hankittavissa koulutuspalveluissa 400 000 euroa
 • rakennusurakoissa 150 000 euroa.


Kansalliset kynnysarvot alittaviin hankintoihin eli pienhankintoihin ei sovelleta hankintalakia, hankintaoikaisua lukuun ottamatta. Kansalliset kynnysarvot alittavien hankintojen osalta Porin kaupungissa noudatetaan hyvän hallinnon ja hallintolain yleisiä periaatteita ja pienhankinnoissa on pyrittävä käyttämään hyväksi olemassa olevat markkinat hankinnan kohteeseen ja arvoon nähden tarkoituksenmukaisella tavalla.