Hyvinvoinnin edistäminen

Porissa hyvinvointia edistetään alla olevilla kaupunginvaltuuston asettamilla painopisteillä ja tavoitteilla: 

Viihtyisä ja turvallinen elinympäristö

 • Luonto- ja kulttuuriympäristön hyödyntäminen kaupunkilaisten aktivoimiseen
 • Rakennetun ympäristön toimivuus

Osallistuva ja aktiivinen porilainen

 • Osallisuuden vahvistaminen
 • Kannustava työllisyyden edistäminen
 • Kaupunkilaisten vastuun ottaminen omasta ja muiden hyvinvoinnista
 • Yksinäisyyden vähentäminen

Terveelliset elintavat

 • Savuttomuuteen kannustaminen
 • Alkoholin ja muiden päihteiden käytön vähentäminen
 • Painonhallinta
 • Liikunnan lisääminen
 • Terveelliseen ravitsemukseen kannustaminen

Hyvinvointiryhmä

Hyvinvointiryhmä edistää Porin kaupungin hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta. Hyvinvointiryhmä valmistelee hyvinvointiohjelman ja koordinoi sen toimeenpanoa sekä tekee yhteistyötä paikallisten, alueellisten ja kansallisten toimijoiden kanssa.

Hyvinvointiryhmä raportoi asukkaiden hyvinvoinnin tilasta kaupunginvaltuustolle. 

Hyvinvointiryhmään kuuluu talousyksikön päällikkö Tuomas Hatanpää, teknisen toimialan johtaja Marko Kilpeläinen, sivistystoimialan johtaja Esa Kohtamäki, terveys- ja sosiaalipalveluiden palvelujohtaja Anna-Liisa Koivisto, sosiaali- ja perhepalveluiden palvelujohtaja Mari Levonen, kaupunkisuunnitteluyksikön päällikkö Mikko Nurminen, ympäristö- ja lupapalvelut -toimialan johtaja Ulla-Kirsikka Vainio, liikunta- ja nuorisoyksikön päällikkö Petteri Lahti, kulttuuriyksikön päällikkö Jyri Träskelin ja viestintäsuunnittelija Marika Virtanen. Puheenjohtajana toimii strategiapäällikkö Tomi Lähteenmäki ja sihteerinä hyvinvointikoordinaattori Sirpa Kynäslahti. Asiantuntijajäseninä toimivat toiminnanjohtaja Milja Karjalainen Satakunnan Yhteisökeskuksesta sekä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Diana Bergroth-Lampinen

Hyvinvointiryhmän tukena toimii ja asioita valmistelee hyvinvointitiimi, joka koostuu kaupungin kaikkien toimialojen asiantuntijoista. 

Hyvinvointikertomus

Laaja hyvinvointikertomus tehdään kerran valtuustokaudessa. Se kertoo kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä väestöryhmittäin sekä toteutetuista toimenpiteistä. Hyvinvointirapostilla täydennetään vuosittain hyvinvointikertomusta. 

Hyvinvointiohjelma 2016-2025, hyvinvointikertomus 2013-2016 ja hyvinvointisuunnitelma 2017-2020 löytyvät Strategiat ja ohjelmat -sivulta

Terve kunta

Pori on aktiivisesti mukana Terve kunta -verkostossa.