Ilmanlaadun seuranta

Porin ja Harjavallan alueella ilmanlaadun seuranta perustuu alueen teollisuuden ja kaupunkien välisiin sopimuksiin. Teollisuuden partnerit ovat Boliden Harjavalta Oy, Fortum Power and Heat Oy Meri-Porin voimalaitos, Norilsk Nickel Harjavalta Oy, Venator P&A Finland Oy, Pori Energia Oy, Porin Prosessivoima Oy, PVO-Lämpövoima Oy Tahkoluodon voimalaitos sekä Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy. Käytännössä Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalvelut –toimiala huolehtii ilmanlaadun tarkkailujärjestelmän ylläpidosta ja mittaustulosten välittämisestä Ilmatieteen laitoksen verkkosivuille, josta ilmanlaatua voi seurata mittauspaikkakohtaisesti. Lisäksi Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalveluilla on voimassa oleva ilmanlaatumittauksiin kohdistuva palvelusopimus Rauman kaupungin ympäristöviraston kanssa vuoden 2020 loppuun saakka.

Harjavalta-Pori-Rauma -mittausverkkoon kuuluu yhteensä kuusi mittausasemaa ja kolme sääasemaa. Harjavallassa mittausasemat ovat keskustan Kalevassa ja joen pohjoispuolella Pirkkalassa. Molemmilla asemilla mitataan rikkidioksidia, hengitettäviä hiukkasia sekä hiukkasten metallipitoisuuksia. Kalevassa mitataan lisäksi pienhiukkasia ja siellä sijaitsee sääasema.

Porin keskustassa ilman epäpuhtauksia mitataan Paanakedonkadun asemalla ja säätietoja ympäristöviraston katolla olevalla sääasemalla Valtakadulla. Pastuskerin asema sijaitsee Meri-Porissa ja siellä mitataan rikkidioksidin taustapitoisuuksia sekä säätietoja. Rauman kaupungin ympäristöviraston ylläpitämällä Hallikadun asemalla mitataan typen oksideja sekä hengitettäviä hiukkasia.

Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalveluilla on vastuu varoittaa ja tiedottaa Harjavallan ja Porin kaupunkien asukkaita ilman epäpuhtauksien aiheuttamasta vaarasta. Ilmanlaatu on koko Satakunnassa pääsääntöisesti hyvä, eikä aiheuta terveysriskejä asukkaille. Kuitenkin alkukeväinen katupöly ja mahdolliset laiteviat tai onnettomuudet teollisuuslaitoksissa voivat heikentää ilmanlaatua hetkellisesti ja näitä tilanteita varten on laadittu väestön varoittamista koskeva tiedotus- ja toimintaohje.

Ilmanlaaturaportit

Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalvelut laatii vuosittain Porin ja Harjavallan ilmanlaadun mittaustuloksista vuosiraportin. Lisäksi Harjavalta-Pori alueella on vuodesta 1990 alkaen toteutettu yhdessä alueen suurteollisuuden kanssa kasvillisuusvaikutustutkimuksia eli bioindikaattoritutkimuksia sekä raskasmetallien leviämistutkimuksia.