Ilmanlaadun seuranta

Porin ja Harjavallan alueella ilmanlaadun seuranta perustuu alueen teollisuuden ja kaupunkien välisiin sopimuksiin. Teollisuuden partnerit ovat Boliden Harjavalta Oy, Fortum Power and Heat Oy Meri-Porin voimalaitos, Norilsk Nickel Harjavalta Oy, Venator P&A Finland Oy, Pori Energia Oy, Porin Prosessivoima Oy, PVO-Lämpövoima Oy Tahkoluodon voimalaitos sekä Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy.

Käytännössä Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalvelut –toimiala huolehtii ilmanlaadun tarkkailujärjestelmän ylläpidosta ja mittaustulosten välittämisestä Ilmatieteen laitoksen verkkosivuille Ilmatieteenlaitos, josta ilmanlaatua voi seurata mittauspaikkakohtaisesti. Lisäksi Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalveluilla on voimassa oleva ilmanlaatumittauksiin kohdistuva palvelusopimus Rauman kaupungin ympäristöviraston kanssa vuoden 2019 loppuun.

Ilmanlaadun mittausverkko koostuu yhteensä kahdeksasta kiinteästä mittausasemasta, joista viisi mittaa ilman epäpuhtauksia ja kolme vallitsevaa säätä.

Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalveluilla on vastuu varoittaa ja tiedottaa Harjavallan ja Porin kaupunkien asukkaita ilman epäpuhtauksien aiheuttamasta vaarasta. Ilmanlaatu on koko Satakunnassa pääsääntöisesti hyvä, eikä aiheuta terveysriskejä asukkaille. Kuitenkin alkukeväinen katupöly ja mahdolliset laiteviat tai onnettomuudet teollisuuslaitoksissa voivat heikentää ilmanlaatua hetkellisesti ja näitä tilanteita varten on laadittu väestön tiedotus- ja toimintaohje.

Ilmanlaaturaportit

Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalvelut laatii vuosittain Porin ja Harjavallan ilmanlaadun mittaustuloksista vuosiraportin. Lisäksi Harjavalta-Pori alueella on vuodesta 1990 alkaen toteutettu yhdessä alueen suurteollisuuden kanssa kasvillisuusvaikutustutkimuksia eli bioindikaattoritutkimuksia sekä raskasmetallien leviämistutkimuksia.