Ilmanlaadun seuranta

Porin ja Harjavallan alueella ilmanlaadun seuranta perustuu alueen teollisuuden ja kaupunkien välisiin sopimuksiin. Teollisuuden partnerit ovat Boliden Harjavalta Oy, Fortum Power and Heat Oy Meri-Porin voimalaitos, Norilsk Nickel Harjavalta Oy, Pori Energia Oy, Porin Prosessivoima Oy, Suomen Teollisuuden Energiapalvelut - STEP Oy, Ulefos Oy/Niemisen Valimo ja Venator P&A Finland Oy. Käytännössä Porin kaupungin elinvoima- ja ympäristötoimiala huolehtii ilmanlaadun tarkkailujärjestelmän ylläpidosta ja mittaustulosten välittämisestä Ilmatieteen laitoksen verkkosivuille, josta ilmanlaatua voi seurata mittauspaikkakohtaisesti. Lisäksi Porin kaupungin elinvoima- ja ympäristötoimialalla on voimassa oleva ilmanlaatumittauksiin kohdistuva palvelusopimus Rauman kaupungin ympäristöviraston kanssa vuoden 2022 loppuun saakka.

Harjavalta-Pori-Rauma -mittausverkkoon kuuluu yhteensä viisi mittausasemaa ja yksi sääasema. Harjavallassa mittausasemat ovat keskustan Kalevassa ja joen pohjoispuolella Pirkkalassa. Molemmilla asemilla mitataan rikkidioksidia, hengitettäviä hiukkasia, pienhiukkasia sekä hiukkasten metallipitoisuuksia. Kalevassa sijaitsee lisäksi sääasema.

Porin keskustassa Paanakedonkadun asemalla mitataan typen oksideja, hengitettäviä hiukkasia, pienhiukkasia ja rikkidioksidia. Pastuskerin asema sijaitsee Meri-Porissa ja siellä mitataan rikkidioksidin taustapitoisuuksia. Rauman kaupungin ympäristöviraston ylläpitämällä Hallikadun asemalla mitataan typen oksideja sekä hengitettäviä hiukkasia.

Porin kaupungin elinvoima- ja ympäristötoimialalla on vastuu varoittaa ja tiedottaa Harjavallan ja Porin kaupunkien asukkaita ilman epäpuhtauksien aiheuttamasta vaarasta. Näitä tilanteita varten on laadittu erillinen väestön varoittamista koskeva tiedotus- ja toimintaohje.

Porin ja Harjavallan alueilla ilmanlaatu on pääosin hyvää tai tyydyttävää, suurimpina haasteina Porissa ovat katupölykaudet ja Harjavallassa hengitettävien hiukkasten arseeni- ja nikkelipitoisuudet.

Ilmanlaaturaportit ja -selvitykset

Porin kaupungin elinvoima- ja ympäristötoimiala laatii vuosittain Porin ja Harjavallan ilmanlaadun mittaustuloksista vuosiraportin. 

Porin Ilmanlaatuselvityksessä 2021 (leviämismalliselvityksessä) arvioitiin Porin seudun autoliikenteen, energiantuotannon, teollisuuden, laivaliikenteen, satamatoiminnan ja kiinteistökohtaisen lämmityksen päästöjen ilmanlaatuvaikutuksia. Porin kaupunki tilasi selvityksen Ilmatieteen laitokselta yhdessä alueen suurimpien energiantuotanto- ja teollisuuslaitosten sekä Porin Satama Oy:n kanssa. 

Harjavallan ja Pori alueella on vuodesta 1990 alkaen toteutettu yhdessä alueen suurteollisuuden kanssa kasvillisuusvaikutustutkimuksia eli bioindikaattoritutkimuksia sekä raskasmetallien leviämistutkimuksia. Seuraava alueellinen bioindikaattoritutkimus tehdään Etelä-Satakunnan ja Porin seudulla vuosien 2022-2023 aikana.

Yhteystiedot:

Mittausinsinööri Jari Lagerroos (Ilmanlaadun mittaus ja seuranta Harjavallan ja Porin seudulla)

044 701 9235, jari.lagerroos@pori.fi