Sähköinen ilmoitustaulu

Kaupungin kuulutukset julkaistaan ensisijaisesti tällä sähköisellä ilmoitustaululla 1.6.2017 alkaen. Jos kuulutuksiin liittyy asiakirjoja, ne ovat nähtävillä palvelupiste Porinassa osoitteessa Yrjönkatu 6 B.

Kuulutukset 1.1.2019 alkaen.

Erityislainsäädäntöön perustuvat kuulutukset julkaistaan lisäksi perinteisellä ilmoitustaululla, joka sijaitsee Porinassa.

Porin kaupungin avoimet virat ja työpaikat löytyvät verkosta osoitteesta www.pori.fi/tyopaikat.

Muiden viranomaisten kuulutukset sähköisessä muodossa löydät sivun alalaidasta. Porin kaupunki julkaisee niiden viranomaisten kuulutuksia, jotka velvoittavat Porin kaupunkia julkaisemaan kuulutuksensa virallisella ilmoitustaululla.

Avustukset
Kaavat, kadut ja tonttijaot (kts. myös nähtävänä olevat kaavat)
Kokousaikataulut
Ympäristö
Muiden viranomaisten kuulutukset


Avustukset
 

Kaavat, kadut ja tonttijaot

Asemakaavan hyväksyminen Linnan ja Teljän kaupunginosa (julkaisu 14.12.2018-21.01.2019)

Asemakaavan valmistelu, Mikkola (46.) (julkaisu 20.12.2018-19.01.2019)

 

Kokousaikataulut

Porin kaupunginvaltuuston kokoukset keväällä 2019

Porin kaupunginhallituksen kokoukset keväällä 2019

Porin kaupungin lautakuntien kokoukset keväällä 2019
 

Ympäristö

Julkipanoilmoitus/Viasveden Hiekka- ja Kuljetusliike Oy (julkaisu 04.12.2018-04.01.2019)

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta / Pori Energia Oy (julkaisu 4.12.2018-4.1.2019)

Julkipanoilmoitus/Porin kaupunki/tekninen toimiala/infrajohtaminen (julkaisu 12.12.2018-12.1.2019)

Porin seudun jätehuoltomääräykset 1.1.2019 alkaen / Porin jätehuoltojaosto (julkaisu 19.12.2018-18.1.2019)

vs. Rakennusvalvontapäällikkö Matti Karjanojan päätökset 20.12.2018 (julkaisu 20.12.2018-4.1.2019)

Rakennustarkastaja Sirpa Taurun päätökset 21.12.2018 (julkaisu 21.12.2018-4.1.2019)

Rakennustarkastaja Mikko Lönnbergin päätökset 3.1.2019 (julkaisu 03.01.- 21.01.2019)

Muiden viranomaisten kuulutukset

Pöytäkirjojen ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjojen nähtävilläpito vuosina 2018-2019, Satakunnan sairaanhoitopiiri (julkaisu 08.02.2018)

Porin poliisin kuulutuslista 2018, Lounais-Suomen poliisilaitos (julkaisu 12.11.2018-12.5.2019)

Vesilain mukainen hakemus Porin kaupunki, Etelä-Suomen Aluehallintovirasto (julkaisu 04.12.2018 - 18.01.2018)

Ympäristönsuojelulain ja vesilain mukainen päätös, Törnikarin täyttöalueen luvan nro 2/2010/2 muuttaminen ja toiminnan aloittamislupa, Pori, Porin Satama Oy/Etelä-Suomen aluehallintovirasto (julkaisu 12.12.2018-11.1.2019)

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös, oikaisuvaatimus VARELY:n 4.7.2018 antamaan päätökseen, dnro VARELY/1501/2015, Pori, Kaanaankorven rinnakkaispolttolaitos, Pori Prosessivoima Oy/Etelä-Suomen aluehallintovirasto (julkaisu 12.12.2018-11.1.2019)

Fortum Power and Heat Oy ja PVO-lämpövoima Oy, Metsä-Ahlan läjitysalueen ympäristöluvan lupamääräyksessä 22b edellytetty Strömsuntinojan ja merialueen tilaa koskeva selitys, Pori/Etelä-Suomen aluehallintovirasto (julkaisu 14.12.2018-14.1.2019)

Peittoon Kierrätysterminaali Oy, Peittoon kierrätysterminaalin ympäristöluvan lupamääräyksessä 16. edellytetty Strömsuntinojaa ja merialueen tilaa koskeva selvitys, Pori/Etelä-Suomen aluehallintovirasto (julkaisu 14.12.2018-14.1.2019)

Aittaluodon lajitteluaseman laajentaminen ja toiminnan aloittamislupa, Veikko Lehti Oy / Etelä-Suomen aluehallintovirasto (julkaisu 21.12.2018-21.1.2019)

Kuusakoski Oy, Marinkorven kierrätyslaitoksen ympäristöluvan lupamääräyksessä 54a edellytetty Strömsuntinojan ja merialueen tilaa koskeva selvitys, Pori/Etelä-Suomen aluehallintovirasto (julkaisu 14.12.2018-14.1.2019)