Sähköinen ilmoitustaulu

Kaupungin kuulutukset julkaistaan ensisijaisesti tällä sähköisellä ilmoitustaululla 1.6.2017 alkaen. Jos kuulutuksiin liittyy asiakirjoja, ne ovat nähtävillä palvelupiste Porinassa osoitteessa Yrjönkatu 6 B.

Erityislainsäädäntöön perustuvat kuulutukset julkaistaan lisäksi perinteisellä ilmoitustaululla, joka sijaitsee Porinassa.

Porin kaupungin avoimet virat ja työpaikat löytyvät verkosta osoitteesta www.pori.fi/tyopaikat.

Muiden viranomaisten kuulutukset sähköisessä muodossa löydät sivun alalaidasta. Porin kaupunki julkaisee niiden viranomaisten kuulutuksia, jotka velvoittavat Porin kaupunkia julkaisemaan kuulutuksensa virallisella ilmoitustaululla.

Avustukset
Kaavat, kadut ja tonttijaot (kts. myös nähtävänä olevat kaavat)
Kokousaikataulut
Ympäristö
Muiden viranomaisten kuulutukset


Avustukset

Kaavat, kadut ja tonttijaot

1.Riihikedon 9. kaupunginosan korttelia 7 (osa) koskeva asemakaavan muutos 609 1702 (Teljätalo).(julkaisu 15.11. - 14.12.2018)

Kokousaikataulut

Porin kaupunginvaltuuston kokoukset syyskaudella 2018

Porin kaupunginhallituksen ja lautakuntien kokousajat syyskaudella 2018 (julkaisu 06.07.2018)

Porin kaupunginvaltuuston kokous 12.11.2018 (julkaisu 07.11-16.11.2018)

Ympäristö

Meluilmoitus / Rakennustyöt Otavankatu 8 28100 Pori, Ville Kauppi Oy (julkaisu 15.10.2018)

Jätehuoltomääräysten luonnos/Porin jätehuoltojaosto (julkaisu 17.10.2018)

Kuulutus ympäristönsuojelulain mukainen päätös / Seppä Jaakko(julkaisu 25.10.2018)

Kuulutus parveketupakointikiellosta / Asunto Oy Makasiinintori(julkaisu 29.10.2018)

Päätöspöytäkirja parveketupakointikieltohakemuksen johdosta Asunto Oy Makasiinintori(julkaisu 29.10.2018)

Julkipanoilmoitus, Jylli Mauri (julkaisu 30.10-30.11.2018)

vs. Rakennusvalvontapäälliikö Matti Karjanojan päätökset 1.11.2018 (julkaisu 02.11-18.11.2018)

Päätös ympäristönsuojelulain 27 §:n mukainen ympäristölupa, KalaValtanen Oy Kuriirintie 10 28430 Pori (julkaisu 8.11-10.12.2018)

vs. Rakennusvalvontapäällikkö Matti Karjanojan päätökset 9.11.2018 (julkaisu 9.11-25.11.2018)

vs.Rakennusvalvontapäällikkö Matti Karjanojan päätökset 16.11.2018 (julkaisu 16.11.-3.12.2018)

Muiden viranomaisten kuulutukset

Pöytäkirjojen ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjojen nähtävilläpito vuosina 2018-2019, Satakunnan sairaanhoitopiiri (julkaisu 08.02.2018)

Puolustusvoimat, kutsuntakuulutus (julkaisu 31.07.2018)

YIT Infra Oy:n Söörmarkun maa-ainesalueen ympäristövaikutusten arviointiselostus, Varsinais-Suomen ELY-keskus (julkaisu 8.10.2018)

Heinijärven pohjavedenottoluvan rauettaminen, Sastamala ja Heinijärven pohjavedenottamon suoja-aluepäätöksen rauettaminen, Pori, Sastamala / Etelä-Suomen aluehallintovirasto (julkaisu 22.10.2018)

Porin kuparielektrolyysin toiminnan muuttaminen, ympäristöluvan tarkistaminen sekä Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä määrätty selitys, Boliden Harjavalta Oy, Etelä-Suomen aluehallintovirasto (julkaisu 11.10.2018)

Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueiden kalatalousmaksujen käyttösuunnitelma, Varsinais-Suomen Ely-keskus (julkaisu 12.10.2018)

Kivelä Marianne ja Kaartinen Timo, valitus kunnallisasiassa, Turun hallinto-oikeuden päätös (julkaisu 19.10.2018)

Nähtäville asetettava Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotusvaiheen 2 aineisto, Satakuntaliitto Maakuntahallitus (julkaisu 12.11-14.12.2018)

Porin poliisin kuulutuslista 2018, Lounais-Suomen poliisilaitos (julkaisu 12.11.2018-12.5.2019)

Aluehallintoviraston kuulutus, Ympäristönsuojelulain mukainen päätös, Fortum Environmental Construction Oy (julkaisu 16.11.-17.12.2018)

Aluehallintoviraston päätös, Teollisuusjätekeskuksen toiminnan olennainen muuttaminen ja toiminnan aloittamislupa, Fortum Environmental Construction Oy (julkaisu 16.11.-17.12.2018)