Sähköinen ilmoitustaulu

Kaupungin kuulutukset julkaistaan ensisijaisesti tällä sähköisellä ilmoitustaululla 1.6.2017 alkaen. Jos kuulutuksiin liittyy asiakirjoja, ne ovat nähtävillä palvelupiste Porinassa osoitteessa Yrjönkatu 6 B.

Erityislainsäädäntöön perustuvat kuulutukset julkaistaan lisäksi perinteisellä ilmoitustaululla, joka sijaitsee Porinassa.

Porin kaupungin avoimet virat ja työpaikat löytyvät verkosta osoitteesta www.pori.fi/tyopaikat.

Muiden viranomaisten kuulutukset sähköisessä muodossa löydät sivun alalaidasta.
Porin kaupunki julkaisee niiden viranomaisten kuulutuksia, jotka velvoittavat Porin kaupunkia julkaisemaan kuulutuksensa virallisella ilmoitustaululla.

Avustukset
Kaavat, kadut ja tonttijaot
Kokousaikataulut
Vaalit
Ympäristö
Muiden viranomaisten kuulutukset
 

Avustukset

Yksityistieavustukset 2017 (julkaisu 11.01.2018)

Kulttuurin sekä liikunnan ja nuorisotyön avustushakemukset 2018 (julkaisu 06.03.2018)

Kaavat, kadut ja tonttijaot

Nähtävillä olevia katusuunnitelmaehdotuksia (julkaisu 01.03.2018)

Asemakaavan muutosehdotus nähtävänä, Kalaholma 17.(julkaisu 15.03.2018)

Asemakaavaluonnos nähtävillä (MRL 62 §), Riihiketo 9.(julkaisu 15.03.2018)

Asemakaavaluonnos (MRL 62§) on esillä samanaikaisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelman kanssa, Tikkula 24. (julkaisu 15.03.2018)

Finpyyn (81.) kaupunginosan asemakaavan muutos 609 1677 ja tonttijako 8292 (julkaisu 16.03.2018)

Peltojen vuokraus 2018, Porin kaupunki (julkaisu 16.03.2018)

Asemakaavan muutosehdotus nähtävänä, Sampola 47. (julkaisu 22.03.2018)

Asemakaavan muutosehdotus nähtävänä, Impola 42. (julkaisu 22.03.2018)

Kokousaikataulut

Lautakuntien kokousaikataulut 2018 (julkaisu 20.01.2018)

Porin kaupunginvaltuuston kokoukset kevätkaudella 2018 (julkaisu 21.11.2017)

Vaalit
 

Ympäristö

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta/ Konepyöräklubi Ry (julkaisu 19.02.2018)

Julkipanoilmoitus, ympäristölupa, Hangassuon moottorirata Porin Moottorikerho ry (julkaisu 22.02.2018)

Ympäristölupapäätös Juha ja Mari Vehkalahti (julkaisu 26.02.2018)

Päätös ympäristösuojelulain 118 § mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta/ Yyterin Kylpylähotelli Oy (julkaisu 02.03.2018)

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta/Suomen Vapaakirkon kesäjuhlat (julkaisu 05.03.2018)

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta/ MVR-Yhtymä Oy (julkaisu 12.03.2018)

Rakennetun ympäristön katselmus- ja tarkastuskierros Vähärauman ja Musan kaupunginosiin / Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta (julkaisu 19.03.2018)

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta/Rakennepurku M&K Oy (julkaisu 21.03.2018)

Julkipanoilmoitus, ympäristölupa, Porin Elementtitehdas Oy (julkaisu 20.03.2018)

Muiden viranomaisten kuulutukset

Kuulutus omistajan löytämiseksi, Lounais-Suomen Poliisilaitos (julkaisu 14.11.2017)

Pöytäkirjojen ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjojen nähtävilläpito vuosina 2018-2019, Satakunnan sairaanhoitopiiri (julkaisu 08.02.2018)

Päätös 18/00221/1 valitukseen kunnallisasiassa, Turun hallinto-oikeus (julkaisu 15.02.2018)

Vesienhoidon ja merenhoidon kuuleminen, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne, ja ympäristökeskus (julkaisu 08.01.2018)

Kuulutus orgaanista ainesta sisältävän jätteen sijoittaminen Marinkorven loppusijoitusalueelle, Pori, Etelä-Suomen aluehallintovirasto (julkaisu 26.02.2018)

Päätökset 18/0047/01, 18/0050/1, 18/0051/1 valitukseen kunnallisasiassa, Turun hallinto-oikeus (julkaisu 26.02.2018)

Päätös 18/0049/1 valitukseen kunnallisasiassa, Turun hallinto-oikeus (julkaisu 26.02.2018)

YIT Infra Oy:n Söörmarkun maa-ainesalueen otto- ja läjitystoimintaa koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma, Varsinais-Suomen elinkeino,- liikenne ja ympäristökeskus (julkaisu 26.02.2018)

Vesialueen ruoppaaminen Tyvijärvellä, Pori, Etelä-Suomen aluehallintovirasto (julkaisu 19.03.2018)

Porin pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset, Varsinais-Suomen ELY-keskus (julkaisu 16.03.2018)