Sähköinen ilmoitustaulu

Kaupungin kuulutukset julkaistaan ensisijaisesti tällä sähköisellä ilmoitustaululla 1.6.2017 alkaen. Jos kuulutuksiin liittyy asiakirjoja, ne ovat nähtävillä palvelupiste Porinassa osoitteessa Yrjönkatu 6 B.

Erityislainsäädäntöön perustuvat kuulutukset julkaistaan lisäksi perinteisellä ilmoitustaululla, joka sijaitsee Porinassa.

Porin kaupungin avoimet virat ja työpaikat löytyvät verkosta osoitteesta www.pori.fi/tyopaikat.

Muiden viranomaisten kuulutukset sähköisessä muodossa löydät sivun alalaidasta. Porin kaupunki julkaisee niiden viranomaisten kuulutuksia, jotka velvoittavat Porin kaupunkia julkaisemaan kuulutuksensa virallisella ilmoitustaululla.

Avustukset
Kaavat, kadut ja tonttijaot
Kokousaikataulut
Ympäristö
Muiden viranomaisten kuulutukset
 

Avustukset

 

Kaavat, kadut ja tonttijaot

Poikkeaminen, Lotskerin (55.) kaupunginosan Hattarapuisto, Dna Oyj (julkaisu 05.04.2018)

Valmisteilla olevia katusuunnitelmia 1. Hanhenkuja (Isosanta) 2. Notkokuja (Finbyy) (Julkaisu 13.04.2018)

Tonttijaon muutosehdotukset ja tonttijakoehdotukset, jotka koskevat: osaa korttelia Paarnoori 79. kaupunginosa/kortteli 18 (tontti 10) ja osaa korttelia Liinaharja 26. kaupunginosa/kortteli 37 (tontit 26-27)
(Julkaisu 26.04.2018)

Musan (23.) kaupunginosan korttelin 4 tontteja 27 ja 28 ja katualuetta (osa) koskeva asemakaavan muutos 609 1699 sekä tonttijako 8319
(julkaisu 26.04.2018)

Nähtävillä olevia katusuunnitelmaehdotuksia 1. Hanhenkuja (Isosanta) 2. Notkokuja (Finpyy) (julkaisu 09.05.2018)

Nähtävillä olevia katusuunnitelmaehdotuksia

Tonttijaon muutosehdotukset ja tonttijakoehdotukset, jotka koskevat osaa korttelia Ruosniemi 51., Enäjärvi 39. ja Lahdenmaa 82
(julkaisu 17.05.2018)

Kokousaikataulut

Lautakuntien kokousaikataulut (julkaisu 20.1.2018)

Porin kaupunginvaltuuston kokoukset kevätkaudella 2018 (julkaisu 21.11.2017)

Kaupunginvaltuuston kokous 14.5.2018 (julkaisu 09.05.2018)

Ympäristö

Ilmoitus venepaikkojen hakemisesta Porin kaupungilla vuodeksi 2018 (julkaisu 31.03.2018)

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta/Suomen Vapaakirkon kesäjuhlat (julkaisu 05.03.2018)

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta/ MVR-Yhtymä Oy (julkaisu 12.03.2018)

Rakennetun ympäristön katselmus- ja tarkastuskierros Vähärauman ja Musan kaupunginosiin / Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta (julkaisu 19.03.2018)

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta/Rakennepurku M&K Oy (julkaisu 21.03.2018)

Julkipanoilmoitus, ympäristölupa, Porin Elementtitehdas Oy (julkaisu 20.03.2018)

Julkipanoilmoitus, ympäristölupa, Metsä Forest, Tuotanto (julkaisu 28.03.2018)

Uimarantojen seuranta, Ympäristö- ja lupapalvelut toimiala, Porin kaupunki

Päätös § 11/2018, ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta / Ratatek Oy (julkaisu 06.04.2018)

Päätös § 12/2018, ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta / Ratatek Oy (julkaisu 06.04.2018)

Päätös ympäristönsuojelulain 118§:n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta / JJM-Rakentajat Oy (julkaisu 10.04.2018)

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta/ Bear City Cruisers Ry (julkaisu 12.04.2018)

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta/ Pori Pihla Pub (julkaisu 12.04.2018)

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta/Bear City Cruisers Ry (julkaisu 16.04.2018)

Kuulutus vireillä olevasta ympäristölupamääräyksen muutoshakemuksesta/ Porin Moottorikerho ry Yyteri (julkaisu 18.04.2018)

Kuulutus Finland Tank Storage Oy, Satakunnan Pelastuslaitos (julkaisu 24.04.2018)

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta / Delete Finland Oy
(julkaisu 27.04.2018)

Julkipanoilmoitus, meluilmoitus Framil 2018 -tapahtuma/ulkoilmakonsertti, Lounais-Suomen Partiopiiri ry (julkaisu 03.05.2018)

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §: mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta,
Nelonen Media Live Oy/ Kirjurinluoto, sekä Sata Kipsa/Enäjärven koulun kenttä, Koulutie 42 Pori

(julkaisu 10.05.2018)

Kaivannon pontituksen purkaminen Liisankatu 12 Pori, SSR Länsi-Suomi Oy (julkaisu 18.05.2018)

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta/Nuorten työpaja (julkaisu 22.5.2018)

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta/Porin evankelisluterilainen seurakuntayhtymä (julkaisu 24.5.2018

Muiden viranomaisten kuulutukset


Pöytäkirjojen ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjojen nähtävilläpito vuosina 2018-2019, Satakunnan sairaanhoitopiiri (julkaisu 08.02.2018)

Vesienhoidon ja merenhoidon kuuleminen, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne, ja ympäristökeskus (julkaisu 08.01.2018)

Vesialueen ruoppaaminen Tyvijärvellä, Pori, Etelä-Suomen aluehallintovirasto (julkaisu 19.03.2018)

Porin pohjavesialueiden luokka- ja rajausmuutokset, Varsinais-Suomen ELY-keskus (julkaisu 16.03.2018)

Päätös 48/2018/1, ESAVI/11803/2016, Tahkoluodon sataman ymmäritöluvan muuttaminen, Pori, Etelä-Suomen aluehallintovirasto (julkaisu 29.03.2018)

Ehdotus Varsinais-Suomen ja Satakunnan merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu, Varsinais-Suomen ELY-keskus (julkaisu 09.04.2018)

Päätös § 12/2018, ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen tilapäistä melua koskevan ilmoituksen johdosta, SK-Purku, K-Market Osterin purkutyö Noormarkku  (julkaisu 09.04.2018)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ESAVI/10692/2017, Uudelleen kuulutus ympäristölupahakemus, Boliden Harjavalta Oy (julkaisu 24.04.2018)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ESAVI/5473/2018, Vesilain mukainen lupahakemus, Tyvijärven ruoppaus, Pori (julkaisu 25.04.2018)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ESAVI/11805/2016 on 24.4.2018 antamallaan päätöksellä nro 57/2018/1 muuttanut sataman ympäristölupaa, Porin Satama Oy (julkaisu 24.4.2018)

Maa-ainesten otto- ja läjitystoiminta Porin Söörmarkun alueella, Varsinais-Suomen Ely-keskus (julkaisu 30.04.2018)

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta/Sundström Ab Oy, Varsinais-Suomen Ely-keskus
(julkaisu 10.05.2018)

Fatec Oy Meri-Porin tuotantolaitoksen luvan rauettaminen (julkaisu 11.05.2018)

Satawind Oy:n ja A. Ahlström kiinteistöt Oy:n lunastuslupahakemus Peittoo-Lammi (julkaisu 21.05.2018)

Porin biokaasulaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus Envor Pori Oy, Varsinais-Suomen Ely-keskus (julkaisu 22.05.2018)

Puolustusvoimat, kutsuntakuulutus (julkaisu 31.7.2018)