Sähköinen ilmoitustaulu

Kaupungin kuulutukset julkaistaan ensisijaisesti tällä sähköisellä ilmoitustaululla 1.6.2017 alkaen. Jos kuulutuksiin liittyy asiakirjoja, ne ovat nähtävillä palvelupiste Porinassa osoitteessa Yrjönkatu 6 B.

Erityislainsäädäntöön perustuvat kuulutukset julkaistaan lisäksi perinteisellä ilmoitustaululla, joka sijaitsee Porinassa.

Porin kaupungin avoimet virat ja työpaikat löytyvät verkosta osoitteesta www.pori.fi/tyopaikat.

Muiden viranomaisten kuulutukset sähköisessä muodossa löydät sivun alalaidasta. Porin kaupunki julkaisee niiden viranomaisten kuulutuksia, jotka velvoittavat Porin kaupunkia julkaisemaan kuulutuksensa virallisella ilmoitustaululla.

Avustukset
Kaavat, kadut ja tonttijaot
Kokousaikataulut
Ympäristö
Muiden viranomaisten kuulutukset


Kesäleikkikentät 2018
Venepaikat 2018
Uimarantojen laadun seuranta 2018
 

Avustukset
 

Kaavat, kadut ja tonttijao

Kokousaikataulut

Porin kaupunginvaltuuston kokoukset kevätkaudella 2018 (julkaisu 21.11.2017)

Porin kaupunginvaltuuston kokoukset syyskaudella 2018

Lautakuntien kokousajat syksy 2018 (julkaisu 06.07.2018)

Ympäristö

Pori Jazz 2018 festivaalin ulkoilmakonserttien äänentoisto Delta Arena, Lokki-Lava, Jokilava, Jazzpuisto (julkaisu 21.06.2018)

Porispere & Kirvatsin jytä, ulkoilmakonserttien äänentoisto / Porispere Oy (julkaisu 25.06.2018)

Ympäristölupahakemus koskien Mäntyluodontie 836, 28800 Pori sijaitsevan Kumeko-terminaalin toimintaa / KuMeKo Forest Oy (julkaisu 27.06.2018)

Puolustusvoimat 100 -taistelunäytöksen ja Midnight Hawks ja Hornet lentonäytöksien melu / Puolustusvoimat, pääesikunta (julkaisu 27.06.2018)

Rakennusjärjestys Porin kaupungin alueelle / Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta (julkaisu 04.07.2018)

Meluilmoitus SuomiAreena 2018, Porin kaupunki (julkaisu 03.07.2018)

Meluilmoitus Suomen Purjelautaliitto / Yyterin Surfkeskus (julkaisu 04.07.2018)

Julkipanoilmoitus/Kirjurin Kesäravintola (julkaisu 05.07.2018)

Julkipanoilmoitus / Asunto Oy Porin Asemarivi (julkaisu 06.07.2018)

Rakennusvalvontapäällikkö Matti Karjanojan päätökset 09.07.2018 (julkaisu 09.07.2018)

Julkipanoilmoitus / MKTG Finland Oy (julkaisu 10.07.2018)

Julkipanoilmoitus / Pub Winston (julkaisu 11.07.2018)

Rakennusvalvontapäällikkö Matti Karjanoja päätökset 13.07.2018 (julkaisu 13.07.2018)

Julkipanoilmoitus/Kreate Oy (julkaisu 17.07.2018)

Muiden viranomaisten kuulutukset

Pöytäkirjojen ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjojen nähtävilläpito vuosina 2018-2019, Satakunnan sairaanhoitopiiri (julkaisu 08.02.2018)

Satawind Oy:n ja A. Ahlström kiinteistöt Oy:n lunastuslupahakemus Peittoo-Lammi (julkaisu 21.05.2018)

Porin biokaasulaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostus Envor Pori Oy, Varsinais-Suomen Ely-keskus (julkaisu 22.05.2018)

Puolustusvoimat, kutsuntakuulutus (julkaisu 31.07.2018)

Aittaluodon voimalaitoksen ympäristöluvan tarkistaminen, Pori Energia Oy, Aluehallintovirasto (julkaisu 20.06.2018)

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös, PVO-Lämpövoima Oy, Etelä-Suomen Aluehallintovirasto (julkaisu 25.06.2018)

Valitus ympäristölupa-asiassa, Technip Offshore Finland Oy Pori / Vaasan hallinto-oikeus (julkaisu 27.06.2018)

Valitus ympäristölupa-asiassa, As. Oy Pihlavan Kaunismäki/Vaasan hallinto-oikeus (julkaisu 03.07.2018)

Ympäristölupahakemus, Ferrisulfaattitehtaan ja kaatopaikan toiminnan muuttaminen sekä toiminnan aloittamislupa, Pori / Etelä-Suomen aluehallintovirasto (julkaisu 30.07.2018)

Turun hallinto-oikeus on 11.07.2018 antanut päätöksen 18/0222/1 Dno 01056/18/2299  / Digifundis Oy (julkaisu 13.07.2018)