Sähköinen ilmoitustaulu

Kaupungin kuulutukset julkaistaan ensisijaisesti tällä sähköisellä ilmoitustaululla 1.6.2017 alkaen. Jos kuulutuksiin liittyy asiakirjoja, ne ovat nähtävillä palvelupiste Porinassa osoitteessa Yrjönkatu 6 B.

Erityislainsäädäntöön perustuvat kuulutukset julkaistaan lisäksi perinteisellä ilmoitustaululla, joka sijaitsee Porinassa.

Porin kaupungin avoimet virat ja työpaikat löytyvät verkosta osoitteesta www.pori.fi/tyopaikat.

Muiden viranomaisten kuulutukset sähköisessä muodossa löydät sivun alalaidasta. Porin kaupunki julkaisee niiden viranomaisten kuulutuksia, jotka velvoittavat Porin kaupunkia julkaisemaan kuulutuksensa virallisella ilmoitustaululla.

Avustukset
Kaavat, kadut ja tonttijaot (kts. myös nähtävänä olevat kaavat)
Kokousaikataulut
Ympäristö
Muiden viranomaisten kuulutukset


 

Avustukset

Valtion erityisryhmien investointiavustusten ja saman hankkeen korkotukilainojen haku Porissa

Kaavat, kadut ja tonttijaot

Vireillä (MRL 63§), osallistumis- ja arviointisuunnitelmat asemakaavaluonnokset nähtävillä (MRL 62§),  Pietniemi 29, Itätulli 5., Mikkola 46. (julkaisu 30.8.2018)

Tonttijaon muutosehdotukset ja tonttijakoehdotukset, jotka koskevat: osaa korttelia Honkaluoto 80. kaupunginosa/kortteli 6 (tontti 1), Pietniemi 29. kaupunginosa/kortteli 65 (tontit 36-37), Kyläsaari 34. kaupunginosa/kortteli 59 (tontti 1), Riihiketo 9. kaupunginosa/kortteli 76 (tontit 2-4), Honkaluoto 80. kaupunginosa/kortteli 6 (tontti 2) (julkaisu 30.8.2018)

Poikkeaminen, 609-430-1-18-M618, Tahkoluodon satama, Hyötytuuli Oy/ Porin kaupunginhallitus 20.8.2018 § 383 (julkaisu 31.8.2018)

Vireillä (MRL 63 §), osallistumis- ja arviointisuunnitelmat asemakaavaluonnokset nähtävillä (MRL 62 §) 1. Pietniemi kaupunginosan korttelin 18 (osa) asemakaavan muutos 609 1720 (Kanukantie 18) (julkaisu 20.9.2018)

Vireillä (MRL 63 §), osallistumis- ja arvionitisuunnitelmat asemakaavaluonnokset nähtävillä (MRL 62 §) 2. Ruosniemi 51., Lotskerin 55. ja Tuulikylän 78. kaupunginosien väliselle peltoalueelle laadittava ensimmäinen asemakaava 609 1653 (julkaisu 20.9.2018)

Kokousaikataulut

Porin kaupunginvaltuuston kokoukset syyskaudella 2018

Lautakuntien kokousajat syksy 2018 (julkaisu 06.07.2018)

Kaupunginvaltuuston kokous 24.9.2018 (julkaisu 19.9.2018)

Ympäristö

Julkipanoilmoitus/Polarvilla Oy (nyk.Polar-ratkaisut Oy) (julkaisu 29.8.2018)

Meluilmoitus / Rakentamisen yö- ja viikonlopputyöt, Söörmarkku vt8/vt23 Pori / Kreate Oy (julkaisu 6.9.2018)

Vireillä oleva ympäristölupahakemus, Jyllin tila Lavian kylässä, lypsykarjatoiminnan laajennus / Jylli Mauri (julkaisu 10.9.2018)

Ympäristölupa, jätteen käsittely Kumeko-terminaali Mäntyluodontie 836 28800 Pori / KuMeKo Forest Oy (julkaisu 7.9.2018)

Rakennusvalvontapäälliikkö Matti Karjanojan päätökset 10.09.2018 (julkaisu 10.09.2018)

Julkipanoilmoitus / Suomen materiaalipalvelu Oy 10.09.2018(julkaisu 10.9.2018)

Ympäristölupa, Porin Moottorikerho ry / Hangassuon moottorirata(julkaisu 11.9.2018)

Rakennustarkastaja Sirpa Taurun päätökset 14.9.2018 (julkaisu 17.9.2018)

Julkipanoilmoitus/Pori Energia Oy (julkaisu 18.9.2018)

Julkipanoilmoitus/Yyteri Resort & Camping (julkaisu 18.9.2018)

Rakennuslupahakemusten vireille tulosta/Oosinselän-Martinpalon-Hangassuon osayleiskaava-alueelle (julkaisu 19.9.2018)

Rakennusvalvontapäällikkö Matti Karjanojan päätökset 20.9.2018 (julkaisu 20.9.2018)

Kuulutus vireillä olevasta ympäristölupahakemuksesta/KalaValtanen Oy (julkaisu 24.9.2018)

 

Muiden viranomaisten kuulutukset

Pöytäkirjojen ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjojen nähtävilläpito vuosina 2018-2019, Satakunnan sairaanhoitopiiri (julkaisu 08.02.2018)

Puolustusvoimat, kutsuntakuulutus (julkaisu 31.07.2018)

Kaivoslain mukainen varausilmoitus, Geologian tutkimuskeskus / Tukes (julkaisu 17.08.2018)

Vesialueen ruoppaaminen Tyvijärvellä, Pori, Etelä-Suomen Aluehallintoviraston päätös (22.08.2018)

Meri-Porin voimalaitoksen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Pori, Fortum Power and Heat Oy, Etelä-Suomen aluehallintovirasto (julkaisu 23.8.2018)

Orgaanista ainesta sisältävän jätteen sijoittaminen Marinkorven loppusijoitusalueelle, Kuusakoski Oy / Etelä-Suomen aluehallintovirasto (julkaisu 24.08.2018)

Peittoonkorven kaatopaikan ympäristöluvan muuttaminen koskien kaatopaikan pintarakenteita sekä toiminnan aloittamislupa, Pori, Aluehallintovirasto (julkaisu 31.8.2018)

Päätös vesihuoltoasiassa, Mäntysentien jätevesiosuuskunta / Turun hallinto-oikeus (julkaisu 13.9.2018)