1-2. luokka

Kirjastopolku | 1. luokka: Kirjastoetsivät | 2. luokka: omatoimisia sisältöjä

Ensimmäinen luokka

Mitä taitoja tarvitaan, että pääsee kirjastoetsiväksi? Ensimmäisellä luokalla vieraillaan lähikirjastossa tai kirjastoautossa.  Työpajassa lapset harjoittamaan etsivätaitoja, ratkaisemaan arvoituksia, ja saavat lopulta kirjastoetsivän arvonimen. Työpajassa tutustutaan kirjastoon leikin varjolla, opitaan perusteita tiedonhakuun ja kirjastossa toimimiseen.Tuokion kesto on noin 60 minuuttia ja ryhmäkoko yksi koululuokka kerrallaan.

Ekaluokkalaisen tavoitteita kirjastopolulla:

  • tutustua kirjastoon tai kirjastoautoon paikkana
  • huomata, mitä eri asioita kirjastosta voi lainata (kirjat, sarjakuvat, musiikki, elokuvat jne)
  • oppia miten kirjastossa toimitaan, miten lainataan/palautetaan ja mistä voi kysyä apua
  • tutustua tarinoiden maailmaan kuunnellen ja eläytyen
  • tutustua monilukutaidon eri osa-alueisiin (esim. kuvanlukutaito)

Huomioitavaa ennen vierailua:

  • varaa aika kirjastostasi (katso yhteistyökirjastosi Miten vierailulle -sivulta)
  • johdata lapsia aiheeseen etukäteen katsomalla esimerkiksi Kirjastokaistan Kurkistus kulisseihin -sarjan lyhyitä videoita (esim. osat 1-3) tai Lukukoira Sylvin kirjastoaakkoset -videoita
  • kerro käyntiä koskevista toiveistasi etukäteen kirjastoon
  • ole hyvissä ajoin ennen vierailua yhteydessä kirjastoon, jos haluatte hankkia lapsille omat kirjastokortit
  • jos haluatte samalla lainata kirjoja, luokalle kannattaa hankkia oma yhteisökortti. Näin lainaamaan pääsevät nekin, joiden vanhemmat eivät esimerkiksi halua omaa kirjastokorttia lapselle

Materiaalit:

Kirjastokaistan Kurkistus kulisseihin -sarja, osat 1-3

Lukukoira Sylvin kirjastoaakkoset, osat 1 ja 2

Lapset ja media - kasvattajan opas

Toinen luokka

Jos ette vierailleet kirjastossa 1. luokalla, saman sisältöinen käynti voidaan toteuttaa myös 2. luokkalaisille.

Sen lisäksi voi hyödyntää kirjastopolun verkkomateriaaleja koulussa. Toisella luokalla voi ylläpitää ja parantaa lukutaitoa esimerkiksi lukudiplomin tai koulussa toteutettavan lukupiirin avulla. Toisena teemana on pelikasvatus.

Kannustamme kakkosluokkalaisia osallistumaan marraskuussa järjestettävään valtakunnalliseen peliviikkoon. Peliviikko on kirjastoista lähtöisin oleva pelikasvatuksen teemaviikko, jonka tavoitteena on rakentaa positiivista pelikulttuuria. Peliviikon aikana voi järjestää esimerkiksi lautapeliturnauksen, viettää oman pelin päivää tai suunnitella pienryhmissä omia pelejä tai pelihahmoja.

Pelikasvatuksesta kiinnostuneiden opettajien kannattaa liittyä Facebookin Pelikasvattajien verkosto -ryhmään, josta voi saada hyviä vinkkejä ammattilaisilta.

Materiaalit:

Lukupiiri koulussa - opettajan ohje

Lukupiiri koulussa - oppilaan ohje

Lukudiplomin kirjalistat

Video lukukoira Sylvin lukupiiristä

Tarinoita ja klassikkosatuja sähköisessä muodossa

Peliviikko