Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo

Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo | Varvinkatu 19, Pori
02 621 1051 | toivo@pori.fi
Museoemäntä Marita Wahlroos | 044 701 8598 | marita.wahlroos@pori.fi
www.pori.fi/satakunnan-museo/vierailulle-museoon/rakennuskulttuuritalo-toivo-ja-korsmanin-talo |
http://korsmanintalossa.blogspot.com/ | Youtubessa Porin museot - koulujen ja päiväkotien aarreaitta

Rakennuskulttuuritalo Toivon ja Korsmanin talon yksi keskeinen tehtävä on lasten ja nuorten kulttuuriperintöopetus. Tärkeä työväline tässä on Korsmanin talo, joka on ennen kaikkea suunniteltu tunnelmalliseksi aikamatkaksi sodan jälkeen syntyneiden lapsuuden Poriin. Vaikka talo on avoinna myös yleisölle, käytetään sitä koulujen lukuvuoden aikana ennen kaikkea kulttuuriperintöopetukseen esikouluikäistä aikuisopiskelijoihin saakka. Käynnit on suunniteltu eri ikäryhmien mukaan, joten kun pienimmät koululaiset hakevat klapeja alustasta, jauhavat kahvia kahvimyllyllä ja syövät pullamossoa, koostuu yläkoululaisten ja sitä vanhempien vierailu pääasiassa sanallisesta opastuksesta. Lisäksi on mahdollisuus varata aika pienen hirsitalon pystyttämiseen.

Rakennuskulttuuritalo Toivon ja Korsmanin talon tavoitteena on tutustuttaa lapset ja nuoret omaan lähiympäristöönsä ja sen rakentamiseen. Painopisteenä on rakentaminen ja "tavallisten" ihmisten asuminen ja arki. Vanhimmilta osiltaan lähes 200-vuotiaiden hirsirakennusten ympäröimä pihapiiri kertoo rakentamisesta, asumisesta ja arjesta Porissa siihen aikaan, kun lähes kaikki kaupunkilaiset asuivat vielä puutaloissa. Sekä Toivossa, Piharivissä että Korsmanissa kaikkiin esineisiin saa koskea. Koulut voivat vierailla sopimuksen mukaan sekä Toivossa että Korsmanin talossa. Opetuksen painopistettä voidaan myös räätälöidä opettajien toivomaan suuntaan, painottaen jotakin eritysaluetta. Myös useamman oppiaineen yhteisprojektit ovat mahdollisia.

Vierailu on aina opastettu ja ilmainen Porin kouluviraston alaisille esikoulu- ja kouluryhmille. Muille kouluille opastusmaksu 30 € / ryhmä (ks. ryhmäkoot alla), esikoululaisten Klapit ja konttuuri -työpaja 50 €.

Esikoululaisille
Klapit ja konttuuri -vierailulla käydään kylässä Korsmanien porilaiskodissa vuonna 1951. (90 min., ryhmäkoko max 12 lasta)

Alakoulu – 3. luokka
Alaluokkien vierailulla käydään Korsmanien 1950-luvun vaihteen kodissa tutustumassa tavallisen porilaisperheen arkeen sotien jälkeisenä pula-aikana. Luokka jaetaan tutustumiskäynnillä puoliksi, koska Korsmanien koti on ajalleen tyypillisesti pieni. Kun toinen puoli luokkaa vierailee Korsmaneilla, katsovat toiset Pori asuminen ja arki -diasarjan Piharivissä.

Rakenna hirsitalo
Alkusyksyllä tai loppukeväästä. Hirsitalon hirret on veistetty, varattu, salvottu ja numeroitu. Talo saadaan rakennettua tasakertaan yhden oppitunnin aikana. Isot luokat on jaettava kahteen ryhmään, jolloin toinen puoli luokasta vierailee Korsmaneilla, kun toinen puoli rakentaa taloa. Käyntiin tulee varata aikaa vähintään 60 minuuttia. 3. luokasta ylöspäin.

Yläkoulu - 8. luokka
Poria ja porilaisia 1930–1950-luvulla. Korsmanin talo on tyypillinen sodan jälkeisen ajan porilaiskoti kaikkine kalusteineen ja esineineen. Korsmanilla voidaan käsitellä konkreettisesti tavallisen perheen elämää ja arkea. Vierailun johdantona on sotaa edeltävää ja sodan jälkeistä Poria käsittelevä, valokuviin perustuva johdanto (Power Point). Kuvasarjan aiheina ovat mm. Pori ennen sotaa, sota-ajan vaikutukset, jälleenrakentaminen, pula-aika, kotitalous, hygienia ja vapaa-aika. Vierailuun tulee varata aikaa 60 minuuttia. Ryhmäkoko max 25 oppilasta.

Muuta
Esikoulu- ja kouluryhmien opastetut vierailut mieluiten klo 9–12, mutta tarvittaessa myös iltapäivällä.