Vierailuohjelma

Luokka

Vierailut ja vierailujen sisältö

1

Porin kaupunginkirjasto
Kirjasto ja kiinnostavat kirjat tutuiksi

Palmgren-konservatorio
Konsertti Palmgren-salissa

 

2

Porin taidemuseo
Taidemuseo tutuksi, omakohtaisia kokemuksia taiteen monimuotoisesta maailmasta

 

 

3

Rakennuskulttuuritalo Toivo / Korsmanin talo
Porilaiskoti 50-luvulla

Luontotalo Arkki
Lähiluontoa

 

4

Porin kaupunginkirjasto
Elämyksiä ja kirjavinkkejä, hyllyluokitusta ja tiedonhakua

Pori Sinfonietta
Orkesterin soittimet

 

5

Satakunnan Museo
Esihistoriallinen aika ja ihmisen elämä kivi-, pronssi- ja rautakaudella

Lastenkulttuurikeskus Kruunupää
Kulttuuripolku-työpajat

 

6

Palmgren-konservatorio
Bändi-tuokio

 

 

7

Satakunnan Museo
Teollistuminen ja sen vaikutus elämään, kaupungistuminen sekä Porin historia

Rosenlew-museo
7. luokan historian opetukseen soveltuva museon tarjonta

 

8

Pori Sinfonietta
Konsertin valmistaminen

Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo
8. luokan historian opetukseen soveltuva Toivon tarjonta

Porin taidemuseo
Oman aikamme taide ja nykykulttuurin ilmiöt

9

Porin kaupunginkirjasto
Lempikirjoja ja lähdemateriaalia

Luontotalo Arkki
Fyysiset kartat ja teemakartat sekä maantieteelliset näyttelyt tietolähteenä

Palmgren-konservatorio
Tutustuminen musiikki teknologiaan (koskee vain musiikkia valinnaisena opiskelevia)

1-9Teatterit, SEKK, galleriat ja muut sopimuksen mukaan.  

Vierailuohjelman tavoitteena on, että oppilas on perusopetuksen päättyessä tutustunut monipuolisesti eri kulttuurilajeihin ja keskeisiin porilaisiin kulttuurikohteisiin.

Vierailuohjelma sisältää ehdotelmia vierailujen ja yhteistyön sisällöiksi. Opettaja voi oman aineensa lähtökohdista miettiä tarjottujen sisältöjen sopivuutta, laajentaa niitä tai tarttua ajankohtaiseen kulttuuritoimijoiden tarjontaan tapahtumakalenterin avulla.

Vuosiluokittain jaettu vierailuohjelma on sovittu yhteistyössä opetusyksikön ja kulttuurilaitosten kanssa. Huomaa, että opetukseen sopivia sisältöjä on myös muilla, kuin tässä taulukossa esitetyillä kohteilla. Etsi, ihmety ja innostu!