2. luokka

Kulttuuripolku | 2. luokka | Porin taidemuseo


Porin taidemuseo
Porin taidemuseossa kansainvälinen ja suomalainen nykytaide avaavat alakoululaiselle jännittäviä ikkunoita oman kaupungin ulkopuoliseen maailmaan turvallisessa ympäristössä. Taidemuseon rakennus on vanha tullikamarin pakka- ja vaakahuone, joka kätkee sisäänsä vielä vanhemman holvikellarin. Taidemuseon kautta nykyhetki kytkeytyy kaupungin menneisyyteen. Taide-elämykset rikastuttavat ainutlaatuisella tavalla oppilaan kokemusmaailmaa ja kehittävät kykyä aistia ja tuntea moniulotteisesti. Taidetta tarkastellaan ja kokemuksia käsitellään yhdessä. Oppilaita rohkaistaan aktiiviseen keskusteluun ja omien mielipiteiden ilmaisemiseen.

Taidemuseo oppimisympäristönä
Taidemuseo on monipuolinen oppimisympäristö, jossa nykytaiteen kautta eri ilmiöitä tarkastellaan yli oppiainerajojen. Taidemuseovierailu tukee oppilaiden laaja-alaista osaamista ja ottaa huomioon kaikki seitsemän laaja-alaisen osaamisen tavoitetta.

Nykytaiteen äärellä oppilaita rohkaistaan havainnoimaan ja keskustelemaan. Kierroksella annetaan tilaa ihmettelylle, oivalluksille ja mielikuvitukselle. Keskeistä on kiinnostuksen herättäminen ympäröivän maailman ilmiöitä kohtaan. (L1)

Oppilaat saavat mahdollisuuden kokea ja tulkita taidetta, kulttuuria ja kulttuuriperintöä. Taidemuseovierailulla oppilaan oma kulttuuri-identiteetti vahvistuu ja kansainvälisissä nykytaiteen näyttelyissä opitaan ymmärtämään kulttuurien monimuotoisuutta. Taideteosten äärellä harjoitellaan oman mielipiteen ilmaisemista ja sen jakamista muille. (L2)

Taidemuseovierailulla taidemuseo tulee oppilaille paikkana tutuksi ja he oppivat miten taidemuseossa toimitaan. (L3)

Nykytaiteen teosten äärellä monilukutaito harjaantuu, sillä teokset voivat olla muodoltaan ja sisällöltään hyvin monimuotoisia. Teosten ulkoisten seikkojen lisäksi pohditaan teosten teemoja ja merkityksiä. (L4)

Ymmärretään tieto-ja viestintäteknologian rooli osana taideteoksia ja taidemuseon toimintaa. (L5)

Taidemuseovierailulla erilaiset taidemuseoon liittyvät ammatit ja työtehtävät tulevat oppilaille tutuiksi. (L6)

Taiteen kautta voidaan vaikuttaa ja osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Näyttelykierroksella harjoitellaan oman näkemyksen ilmaisemista. (L7)

Opastetut kierrokset ja työpajat
TEEMAopastuksissa sukelletaan ajankohtaisten näyttelyiden teemoihin ja työskennellään PEDApisteessä keskellä näyttelytiloja. TEEMAopastukset tiistaista perjantaihin kello 9-16 sopimuksen mukaan. Sisällöt päivittyvät näyttelyiden vaihtuessa. TEEMAtyöpajoissa opastettua näyttelykierrosta syvennetään työskentelemällä työpajatilassa. Tekniikat vaihtuvat näyttelyiden mukaan. TEEMAtyöpajat perjantaisin kello 11–13. Lisätietoa ja varaukset museolehtorilta.

Sähköiset palvelut kouluille
Taidemuseo tuottaa taidemuseon kevät- ja syyskauden ajankohtaisia näyttelykokonaisuuksia esittelevän tietopaketin, joka on suunnattu koululaitokselle. Paketeista löytyvät näyttelyiden sisältöjä kuvaavat esittelyt sekä muu lukukauden kouluille suunnattu ohjelma. Tietopaketti antaa ohjeita taidemuseovierailun järjestämiseen. Tietopaketti on ladattavissa taidemuseon nettisivuilta.