4. luokka

Ympäristöpolku | 4. luokka | Porin 4H-yhdistyksen vierailija omalle koululle

4H-yhdistyksen pitämä oppitunti jätteistä, kierrätyksestä ja kestävästä elämäntavasta

Vierailukohde: Joko omassa koulussa tai Porin 4H-yhdistyksen tiloissa Porin keskustassa
Vierailutapa: Ajanvarauksella 4H-yhdistyksen edustajan pitämä oppitunti
Ryhmäkoko: Suositeltava enimmäiskoko on 30 oppilasta.
Kesto: Noin 45 minuuttia
Tarvittavat varusteet: Ei suosituksia  
Osoite: Oma koulu tai Porin 4H-yhdistyksen toimitilat, Otavankatu 5, Pori
Muuta huomioitavaa: Opetus on maksutonta Porin seudun jäteneuvonnan toimialueen kunnille. Voit tarkistaa kunnat Porin seudun jäteneuvonnan internetsivuilta.
Kulkeminen linja-autolla: Porin Linjojen aikataulut ja linjakartat

Varaukset, aukioloajat ja yhteystiedot

Jäteopetus voi tapahtua omalla koululla, mutta jos haluatte lähteä pois kouluympäristöstä tai vaikkapa yhdistää opetuksen johonkin muuhun retkeen, kannattaa tiedustella myös mahdollisuutta järjestää opetus Porin 4H-yhdistyksen tiloissa Porin keskustassa.  Ota yhteyttä alla olevan linkin kautta Porin 4H-yhdistykseen ja sovi aika vierailulle: https://pori.4h.fi/yhdistys/

Ennen vierailua

Vierailuun ei tarvitse valmistautua ennakolta. Voitte toki edellisellä tunnilla keskustella yleisesti siitä, miksi jätettä syntyy, miten sitä voisi vähentää ja millä tavoin sitä voidaan kierrättää koulussa ja kotona.
Käytännön valmisteluja kannattaa kuitenkin tehdä ennen jäteopetuksen alkamista: Oppitunnin pitämistä varten tarvitaan videotykki. Kone kannattaa avata ja tykin toiminta tarkistaa hyvissä ajoin ennen oppitunnin alkua, ettei opetusaikaa kuluisi tekniikan säätämiseen. Kannattaa myös varata pöytätilaa, mielellään luokan edestä, sen verran, että kahdeksan lajitteluämpäriä mahtuu sopivasti pöydälle.

Lajitteluastiat 4. luokkalaisten jäteoppitunnilla, kuva Porin 4H-yhdistys

Jäteopetuksessa 4H-yhdistys havainnollistaa konkreettisesti kierrättämistä lajittelemalla jätteitä eri lajitteluastioihin. Kuva: Porin ja Noormarkun 4H-yhdistyksen Instagram-sivut.

Jäteopetuksen sisältö lyhyesti

Jäteopetus alkaa 4H-yhdistyksen vetämällä lajitteluleikillä, jossa pohditaan konkreettisesti, mikä jätejae kuuluu mihinkin. Oppilaat saavat itse osallistua lajitteluun.

Leikin jälkeen käydään hieman luokasta riippuen keskustellen läpi diasarja: Pohditaan yhdessä, miten jätteiden syntyä voisi ehkäistä, jätemääriä vähentää, jätteitä kierrättää ja millaista on järkevä, kestävä kuluttaminen. Samalla mietitään, miten roskaaminen vaikuttaa meihin ja ympäristöömme.

Opettajan tulee olla läsnä oppitunnin aikana, jotta aikaa ei menisi opetuksen sijaan järjestyksen ylläpitämiseen.

4H:n vetämällä oppitunnilla pohditaan jätteisiin ja kuluttamiseen liittyviä asioita, kuva Porin 4H-yhdistys

Oppilaat saavat pohdittavakseen jätteisiin ja kuluttamiseen liittyviä asioita 4H-yhdistyksen opastuksella. Kuva: Porin ja Noormarkun 4H-yhdistyksen Instagram-sivut.

Vierailun jälkeen

Jäteopetuksen jälkeen opettaja saa 4H-yhdistyksen edustajalta kotitehtävät jaettavaksi oppilaille. Tehtävät liittyvät vaarallisiin jätteisiin ja sähköromun tunnistamiseen. Opettaja voi kotitehtävien tarkastuksen yhteydessä vielä kerrata ja varmistaa, miten hyvin oppilaat muistavat esimerkiksi sen, miten erilaiset jätteet kuuluu lajitella. Lyhyen kertauksen voi tehdä yhdessä luokan kanssa esimerkiksi Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) lajittelupelin avulla.

Lisämateriaalia

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) verkkosivuilta löytyy lajittelupeli, jonka voi tulostaa alla olevasta linkistä:
https://www.hsy.fi/globalassets/ymparistotieto/tiedostot/ymparistokasvatus/lajittelupelipaketti.pdf

Vinkkejä lajitteluun: videoklippejä ja tietoa pattereista, akuista, vaarallisista jätteistä, öljystä ja muovipakkauksista (voi käyttää esimerkiksi ryhmätöiden taustamateriaalina, yksi ”vinkki” kullekin ryhmälle tai parille, jotka sitten esittelevät oman aiheensa):
https://www.kiitoskunlajittelet.fi/vinkkeja-lajitteluun/

 

Hankelogot

Ympäristöpolun ikäryhmittäiset oppimispaketit on laadittu osana valtakunnallista CIRCWASTE – Kohti kiertotaloutta -hanketta, joka saa rahoitusta EU:n LIFE-ohjelmasta. Porin kaupunki toteuttaa vuosina 2016–2021 CIRCWASTE-hankekokonaisuudessa viittä osahanketta, joista Luuppi keskittyy ympäristökasvatukseen.