Kiinteistöjen jätehuolto

Jätelaki uudistui vuonna 2021

Vuonna 2021 uudistuneen jätelain myötä kaikkien jätteiden kierrätysastetta ja niiden hyötykäyttöä pyritään nostamaan. Raaka-aineet halutaan kierrättää nykyistä tehokkaammin. Yhdyskuntajätteistä tulisi kierrättää 65 % vuoteen 2035 mennessä. Tällä hetkellä kierrätysaste Suomessa on vain 42 %. 

Jätelain uudistus vaikuttaa kaikkiin Porin seudun jäteneuvonnan toimialueen kuntiin: Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Merikarvia, Nakkila, Pomarkku, Pori, Siikainen ja Ulvila.

Jäteneuvonta on koonnut jätelain uudistuksesta ja sen tämänhetkisistä tiedetyistä vaikutuksista kuntalaisiin lyhyen ja ytimekkään tiedoston ("Jätelain uudistus kuntalaiselle"), jonka pääset lukemaan sivun oikeasta reunasta "Lisätietoja" -osiosta. 

Seudulliset jätehuoltomääräykset uudistuvat vuoden 2023 alussa.

Jätehuoltomääräykset velvoittavat lajittelemaan kiinteistöillä syntyvät jätteet. Eri jätelajien määrä riippuu asuntojen määrästä. Taloyhtiö saa omalla päätöksellään myös parantaa asukkaidensa lajittelumahdollisuuksia ja hankkia omat lajitteluastiat hyötyjätteille. Jätteenkuljetusyrityksiltä kannattaa kysyä vaihtoehtoja ja tarjouksia jätehuollon hoitamisesta. Jäteastiat merkitään jätelajin kertovalla tarralla. Jätteiden lajitteluohjeet voi kiinnittää katoksen seinään tai jäteastiaan.

Omakotitalojen ja pienten taloyhtiöiden asukkaat lajittelevat hyötyjätteet erilleen sekajätteestä, ja vievät paperin ja pahvin, metallijätteen ja lasijätteen hyötyjätepisteelle.

Tee sopimus kuljetusyrityksen kanssa

Porin seudulla kiinteistöt tekevät omat sopimukset jätteenkuljetusyritysten kanssa jätteiden noutamisesta. Tyhjennykset voi kilpailuttaa, mutta jätehuoltomääräyksien mukaisia vähimmäistyhjennyskertoja jätteenkuljetusyritykset eivät voi muuttaa.

Mitä jäteastioita tarvitaan?

Erilliskeräysvelvoite muovipakkauksille ja muille hyötyjätteille määräytyy samaa jätepistettä käyttävien kiinteistöiden yhteenlasketun huoneistojen lukumäärän mukaan. Biojätteen erilliskeräysvelvoite ei koske kiinteistöjä, joilla biojäte kompostoidaan.

Lajiteltavat ja erilliskerättävät jätelajit

JätelajiHuoneistoja
Sekajätekaikilla vakituisilla ja vapaa-ajan kiinteistöillä
Biojäte5 tai enemmän
Kartonki5 tai enemmän
Paperi5 tai enemmän
Metalli10 tai enemmän
Lasipakkaukset10 tai enemmän
Muovipakkaukset10 tai enemmän

Jäteastian vähimmäistyhjennysvälit

Jätelajipisin tyhjennysväli (kesä-elokuu)pisin tyhjennysväli (syys-toukokuu)
Sekajäte4 viikkoa4 viikkoa
Sekajäte, jos kiinteistöllä on biojätteen erilliskeräys tai kompostointi8 viikkoa8 viikkoa
Sekajäte, joka kerätään syväkeräyssäiliöön8 viikkoa8 viikkoa
Biojäte1 viikko2 viikkoa
Biojäte, joka kerätään syväkeräyssäiliöön tai jäähdytetään2 viikkoa4 viikkoa
Hyötyjätteet (kartonki, metalli, lasipakkaukset, muovipakkaukset)tarvittaessatarvittaessa

Tarpeen vaatiessa jäteastiat on tyhjennettävä useammin tai on hankittava kiinteistölle suurempi jäteastia. Syväkeräyssäiliöt vähentävät jätteenkuljetuksia, koska ne tyhjennetään harvemmin kuin maanpäälliset astiat.

Pidennetty sekajäteastian tyhjennysväli

Lajittelemalla jätteet tunnollisesti, syntyy vähemmän sekajätettä. Sekajäteastian tyhjennysväliä voi pidentää, jos kaikki ruokajäte kompostoidaan tai erilliskerätään. Tyhjennysvälin pidentämisestä on ensin toimitettava ilmoitus (8 vko tyhjennysväli) tai poikkeamishakemus (12 vko tyhjennysväli) Porin seudun jätehuoltojaostolle (Pomarkussa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle). Hyväksytyn ilmoituksen jälkeen otetaan yhteyttä omaan jätteenkuljetusyritykseen ja sovitaan uudesta tyhjennysaikataulusta.

Perusta jäteastiakimppa naapurin kanssa

Naapurit voivat sopia keskenään yhteisen jäteastian käyttämisestä. Yhteisastia voi olla esimerkiksi seka-, bio- ja muovipakkausjätteelle. Kysy jätteenkuljetusyritykseltäsi vaihtoehtoja ja neuvottele naapuriesi kanssa!
Yhteisen jäteastian käytöstä on tehtävä ilmoitus Porin seudun jätehuoltojaostolle (Pomarkussa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle).

Jätteet jäteastioihin

Jätteet laitetaan jäteastioiden sisäpuolelle siten, että kannet mahtuvat kiinni. Tuuli lennättää jätteitä avonaisista astioista ja linnut käyvät etsimässä astioista ruokaa. Taloyhtiön jäteastioihin saa laittaa vain päivittäisessä asumisessa syntyviä jätteitä. Rikkinäiset huonekalut, sähkölaitteet ja remonttijäte on itse vietävä asianmukaiselle vastaanottajalle tai noutopalvelun voi tilata jätteenkuljetusyritykseltä. Jäteautoon tyhjennetään taloyhtiöissä vain jäteastioiden sisäpuolella oleva jäte.

Mihin jäteastiat sijoitetaan?

Jäteastiat sijoitetaan ajoreitin varteen siten, että jäteautolla on pääsy riittävän lähelle niitä. Pientaloalueilla jäteastiat voi tuoda lähemmäs ajotietä jätteiden tyhjennyspäivinä. Jätteenkuljetusyritykseltä saat tietää milloin jäteastiat tyhjennetään. Lähelle yleistä liikenneväylää sijoitettava jätesuoja ei saa aiheuttaa näköestettä tai muuta vaaraa liikenneturvallisuudelle. Jätesuoja ei saa estää pelastusajoneuvojen pääsyä kiinteistölle.

Taloyhtiöön tarvitaan useita jäteastioita lajittelua varten. Jäteastiat sijoitetaan aitaukseen tai katokseen, jotta jäteastiat eivät kaadu kovallakaan tuulella eikä jätteet leviä pitkin pihaa. Talvisaikaan on huolehdittava kulkureitin hiekoituksesta ja lumet on poistettava katoksen ovien ja porttien edestä. Runsas lumi painaa jäteastioiden kansia ja astiat voivat jäätyä kiinni.

Rakennuksiin jätetään turvaetäisyydet

Pientaloalueella jäteastiat on sijoitettava vähintään 4 m etäisyydelle rakennuksista. Jätekatosta tai -aitausta ei tarvitse rakentaa, mikäli astiat sijoitetaan katukuvaa häiritsemättä. Jos kuitenkin rakentaa jätteille katoksen tai aitauksen, koskevat sitä samat määräykset ja lupakäytännöt kuin muita jätesuojia. Jätekatos tai -aitaus on rakennettava asemakaavan mukaiselle etäisyydelle naapurikiinteistön rajasta; mikäli jätesuoja rakennetaan lähemmäs rajaa, on naapurilta oltava kirjallinen suostumus.

Kerrostaloalueella jäteastioille on rakennettava rakenteellinen suoja. Se tarkoittaa aitausta tai katosta, jonka sisälle jäteastiat laitetaan. Rakentaminen edellyttää toimenpideilmoituksen tekemistä tai toimenpideluvan hakemista kaupungin rakennusvalvonnasta. Jätesuojan tulee sijaita palomääräysten ja rakennusjärjestyksen mukaisesti vähintään 8 m etäisyydellä rakennuksista. Muussa tapauksessa jätesuoja on osastoitava eli palosuojattava. Jätesuoja ei saa olla 8 m lähempänä kiinteistöjen ulkoilmanottolaitteita (koneellisen ilmanvaihdon ulkoilmasäleikkö, korvausilma-aukot yms.). Jätteiden syväkeräyssäiliöt eivät tarvitse erillistä suojaa.