Kallion ranta-asemakaava

Lavian Kallialan ranta-asemakaavan muutos, joka koskee tilaa 413-408-6-49, Kallio
Kaavaluonnos
Kallion ranta-asemakaavan sijainti

Sijainti

 

Suunnittelualue sijaitsee Lavian Kallialan kylässä Nokkamaan alueella Karhijärven pohjoisrannalla, noin 13 kilometriä maantietä Lavian keskustaajamasta länteen ja noin 50 km Porin keskustan palveluista koilliseen. Suunnittelualue on kooltaan noin 7 ha.

Kaavan tavoitteet

Suunnittelutyön tavoitteena on suunnitella alueelle vapaa-ajan asunnon rakennuspaikkoja (RA). Nykyinen rakennuspaikka pihapiireineen mantereen läntisellä palstalla osoitetaan ympärivuotiseen asumiseen (AO). Suunnittelualueen korttelien ja rakennusalojen sijoittelussa huomioidaan alueella sijaitseva muinaismuistolain nojalla suojeltu muinaisjäännöskohde suojarajoineen.

Hyväksyvä taho

Porin kaupunginvaltuusto

Kaavan laatija ja yhteydenotot

Nosto Consulting Oy, Pasi Lappalainen
puh. 0400 858101, pasi.lappalainen@nostoconsulting.fi

Nosto Consulting Oy
Brahenkatu 7, 20100 TURKU

Kaavan vaiheet

  • Vireille (MRL 63§): osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.4.2021
  • Kaavaluonnos 15.4.2021
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat nähtävillä 15.4.2021 - 17.5.2021
    • Materiaalit ovat lisäksi nähtävillä kaavan laatijan Nosto Consulting Oy:n tiloissa erikseen sovittavana ajankohtana.
    • Nosto Consulting Oy varaa viranomaisille mahdollisuuden lausua kaavaluonnoksesta sen nähtävilläoloaikana. Lausunto pyydetään toimittamaan sähköisenä osoitteeseen pasi.lappalainen@nostosconsulting.fi.

Ota yhteyttä:

Juha Mäkelä
Yleiskaavapäälikkö
Elinvoima- ja ympäristötoimiala
Kasvupalvelut ja kaupunkisuunnitteluyksikkö / Kaupunkisuunnittelu