Lukiopsykologi

  • psykologi kartoittaa ja arvioi yhdessä asiakkaan kanssa psyykkiseen hyvinvointiin liittyviä asioita (mm. koulustressi, alavireinen mieliala, jännittäminen ja ahdistusoireet, elämänkriisit, vaikeudet ihmissuhteissa ja itsetunnossa)
  • psykologin työ sisältää pääasiassa keskusteluja asiakkaan ja tarvittaessa hänen perheensä kanssa
  • lisäksi työhön kuuluu ryhmätoimintaa sekä opettajien ja muun henkilökunnan konsultaatiota
  • keskustelut ovat luottamuksellisia ja vapaaehtoisia
  • psykologiin voi ottaa yhteyttä puhelimella, sähköpostilla tai Wilman kautta