Lukioiden kehittämishankkeet

Porin kaupungin lukioissa on käynnissä useita hankkeita. Osa hankkeista on Porin suomalaisen yhteislyseon lukion (PSYL) sekä Porin lyseon lukion yhteisiä hankkeita, osa hankkeista puolestaan koulujen omia. Osa hankkeista on verkostohankkeita, joissa Porin kaupungin lukiot ovat osallisena ja osa puolestaan Porin kaupungin lukioiden omia hankkeita. 

Lukion työelämäkumppanit

Lukion työelämäkumppanit on ESR-rahoitteinen verkostohanke, mitä koordinoi Turun kaupungin sivistystoimialan projektitoimisto. Osatoteuttajina ovat lukiokoulutusten osalta Turun, Vaasan ja Porin kaupungit. Lisäksi osatoteuttajia hankkeessa ovat Turun Ammattikorkeakoulu Oy sekä Turun yliopisto. 

Hankkeen keskeiset tavoitteet ovat seuraavat: lukion työelämäkumppanuuksien ja –verkostojen rakentaminen, lukion korkeakouluyhteistyön uusien mallien etsiminen sekä lukiolaisten tietämyksen lisääminen jatko-opiskelumahdollisuuksista, alueen yrityselämästä sekä erilaisista työtehtävistä.  Tavoitteena on opiskelijoiden tietämyksen lisäksi päivittää myös lukio-opettajien ja johdon työelämä- ja korkeakoulutietoutta. Lisäksi hankkeen tavoitteena on hanketulosten juurruttaminen, tuotteistaminen ja levittäminen valtakunnallisesti. 

Porin osahankkeen rahoittajat ovat Euroopan Sosiaalirahasto ja Porin kaupunki. Hankkeen toiminta-aika on 10/2018-2/2021. Lisätietoa hankkeesta Porin kaupungin peda.net –sivulta sekä ajankohtaisia kuulumisia kaikkien hanketoimijoiden yhteisestä blogista: http://www.koulutustakuu.fi/lukiokumppanit/

Lukion työelämäkumppanit logot


 

Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan kuntien hanke avoimien oppimateriaalien kehittämiseksi alueen lukioissa

Hankkeen tavoitteena on uudistaa toimintatapoja avoimien oppimateriaalien käyttämiseksi lukio-opinnoissa. Hankkeen puitteissa olemassaolevaa materiaalia kootaan digitaalisiin oppimisympäristöihin sekä tuotetaan uutta oppimateriaalia. Alueellinen hanke on osa laajempaa toisen asteen oppimateriaalikustannusten alentamiseen tähtäävien hankkeiden hankeverkostoa. 

Hankkeen rahoittaa opetushallitus sekä osallistuvat kunnat. Hankkeen toiminta-aika 1/2019 - 12/2019 Lisätietoa hankkeen kotisivuilta.

 

Tutoreilta tukea muutokseen

Lukioiden tutoropettajahanke on alueellinen Porin kaupungin koordinoima hanke. Mukana ovat Porin lukioiden lisäksi lukiot Huittisista, Harjavallasta, Ulvilasta, Kristiinankaupungista, Eurajoelta, Kankaanpäästä sekä Honkajoelta. Hankkeen tavoitteena on luoda lukioiden tutoropettajaverkosto, jalkauttaa lukion uutta opetussuunnitelmaa lukioihin, lisätä opiskelijoiden osallisuutta ja opettajien yhteistyötä sekä uudistaa koulujen arviointikulttuuria.

Hankkeen rahoittaa opetushallitus sekä osallistuvat kunnat. Hankkeen toiminta-aika on 1/2019 - 7/2020. Lisätietoa hankkeen kotisivuilta.

Porin lukio- ”outo ja uniikki?”

Hankkeen tavoitteena on lukiokoulutuksen uudistamisen ja kehittämisen tukeminen uuden lukiolain sekä vuonna 2021 voimaan astuvan uuden lukioiden opetussuunnitelman mukaisten käytäntöjen toimeenpanoa varten. Hanke on Porin kaupungin lukioiden sisäinen hanke.
Hankkeen osana tuetaan paikallisen opetussuunnitelman tekemistä ja koulutetaan opettajia lukiokoulutuksen toimintakulttuurin, pedagogisten ratkaisujen ja oppimisympäristöjen kehittämiseen. Lisäksi osana hanketta kehitetään lukiokoulutuksen johtamisjärjestelmää sekä selvitetään laadunvarmennusmenettelyn käyttöönoton mahdollisuutta lukiokoulutuksessa.

Hankkeen rahoittaa opetushallitus sekä Porin kaupunki. Hankkeen toiminta-aika on 5/2019 - 12/2020. Lisätietoa hankkeen kotisivulta.

Aasian ja Afrikan kielten hanke

Hanke on  Helsingin kielilukion koordinoima verkostohanke, missä Porin suomalaisen yhteislyseon lukio on yhtenä toimijana. Hankkeen tavoitteena on lisätä kiinnostusta arabian, japanin ja kiinan kielen opetusta kohtaan sekä luoda yhteistyöverkostot ko. kieliä opettavien oppilaitosten välille. Lisäksi hankkeen puitteissa luodaan opetussuunnitelman perusteet arabian, kiinan ja japanin kielien oppimäärille peruskouluun sekä lukioon (A- ja B –oppimäärät) sekä pyritään siihen, että japanin ja kiinan kielet saadaan ylioppilaskirjoituksissa kirjoitettaviksi aineiksi. Lisäksi hankkeen puitteissa kartoitetaan uusia opetus- ja opiskeluratkaisuja.

Hankkeen rahoittaa opetushallitus sekä osallistuvat kunnat. Hankkeen toiminta aika 8/2018 - 12/2020. Lisätietoa hankkeen kotisivuilta ja Porin peda.net –sivuilta.

Viimeinen sammuttaa valot 2050? Ettei valoja sammutettais!

Hanke on Porin Lyseon lukion hanke, minkä tavoitteena on yleissivistävän koulutuksen kansainvälistymisen kehittäminen. Hankkeen tavoitteena on selvittää miten kulttuurista ja kielellistä monimuotoisuutta ja niiden arvostusta voidaan edistää oppilaitoksissa. Lisäksi hankkeessa kehitetään maailmankansalaisuuden yhteisöllisiä muotoja sekä vahvistetaan maahanmuuttajaperheiden tietoutta koulutuksen tasa-arvosta. Hankkeen tavoitteena on myös vahvistaa Porin kaupungissa olevaa kaksikielistä opetuspolkua peruskoulusta lukioon.

Hankkeen rahoittajana toimii opetushallitus ja Porin kaupunki. Hankkeen toiminta-aika on 8/2019 - 12/2020. Lisätietoa hankkeen kotisivulta.

Virtuaalitodellisuus tulee- oletko valmis?

Hanke on Porin kaupungin lukioiden yhteinen hanke, minkä tavoitteena on innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen lukiokoulutuksessa. Hankkeessa yhteistyötahoja ovat Lounais-Suomen lukioiden kehittämisverkosto sekä Satakunnan ammattikorkeakoulu. Hankkeen tavoitteena on virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden hyödyntäminen opiskelussa ja tiedon soveltamisessa luonnontieteissä. Kokeilujen avulla tavoitteena on monipuolistaa oppimisympäristöä sekä opiskelijan käsitystä teknologian hyödyntämisestä. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa kurkistukset korkeakouluopintoihin lukion sijaintikunnasta riippumatta.

Hankkeen rahoittajana toimii opetushallitus ja Porin kaupunki. Hankkeen toiminta-aika on 8/2019 - 7/2021. Lisätietoa hankkeen kotisivulta.

Erasmus+ –hankkeet

Porin lukioilla on myös oppilaitoskohtaisia kansainvälistymishankkeita. Porin lyseon lukiossa on käynnissä Tuumasta teemaan –hanke, mistä tarkempia tietoja voi lukea hankkeen kotisivulta. Porin suomalaisen yhteislyseon lukiossa kansainvälistymishanke on käynnistymässä lukuvuonna 2019-2020.