Erityislinjat

Ilmaisutaidon linja

Kursseilla tutustutaan omaan itseen, omaan kehoon, ryhmään ja itseilmaisuun. Opiskelijoita kannustetaan heittäytymään, löytämään oma luovuutensa sekä leikittelemään ilmaisulla. Tavoitteena on tutustuttaa oppilaat hauskasti ja toiminnallisesti teatterin eri tyylilajeihin ja ilmaisukeinoihin. Opiskelijat perehtyvät medioiden maailmaan ja nykyiseen viestintäkulttuuriin sekä näihin liittyvään uuteen teknologiaan. Lisäksi tutustutaan näkymättömään teatteriin sekä sosiodraamaan, omaan ilmaisuun, yleisökontaktiin ja improvisaatioon. Kurssien tavoitteena on myös valmistaa oma esitys. 

Englanninkielinen linja

Englanninkielisen painotuksen linjan tavoitteena on palvella niin porilaisia perheitä kuin seudulla työskenteleviä ulkomaalaisia perheitä, maahanmuuttajia ja kaksikielisiä perheitä. Lisäksi linja palvelisi vaihto-opiskelijoita. Ensisijainen kohderyhmä ovat äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia puhuvat. Opintojen alussa englantia on enemmän mutta opintojen loppuvaiheessa opiskelijoiden suomen kieli vahvistuu yo-tutkintoon valmistauduttaessa. Linja auttaa erilaisia opiskelijaryhmiä pysymään aikataulussa tai pärjäämään sujuvammin opinnoissaan omista lähtökohdista käsin. Linjalla lisätään alueen vetovoimaisuutta yritysten, työntekijöiden ja kaupunkilaisten eduksi sekä vahvistetaan opiskelijoiden jatko-opintovalmiuksia ja valmiuksia työskennellä kansainvälisissä työympäristöissä. 

Liiketalouspainotus

Lyseon liiketalouspainotuksessa valmentaudutaan lisäksi kaupallisen alan jatko-opintoihin. Kurssit antavat valmiuksia hakeutua opiskelemaan kaupallisia aineita kauppakorkeakouluun ja ammattikorkeakouluun. Lisäksi kurssit tarjoavat valmiuksia käytännön yrittäjyyteen. Yhteistyössä ovat mukana kansallinen Nuori Yrittäjyys -ohjelma, Satakunnan Ammattikorkeakoulun liiketalouden koulutusohjelma sekä elinkeinoelämän eri tahoja. Yritystoiminnan, markkinoinnin ja taloushallinnon perusteet sekä kansantalous on mahdollista liittää ammattikorkeakoulun polkuopintoihin, jotka oikeuttavat ylioppilaskeväänä suoraan Satakunnan Ammattikorkeakoulun liiketalouden tradenomin tutkintoon.

Satakunnan urheiluakatemia (SSA)

Satakunnan urheiluakatemian perustehtävä on mahdollistaa siviiliuran rakentaminen yhdistämällä opiskelu ja ammattimainen valmentautuminen. Akatemian ytimenä toimii Porin suomalaisen yhteislyseon urheilulinja, joka koordinoi mukana olevien oppilaitosten sekä paikallisten urheiluseurojen kanssa "porilaista urheilijapolkua". Tutustu Satakunnan urheiluakatemiaan tästä. Satakunnan urheiluakatemiaan voivat hakeutua yli 15-vuotiaat opintojaan aloittavat, jatkavat tai jo opintonsa päättäneet SM-kisa- ja maajoukkuetason urheilijat, joiden tavoitteena on kansallinen ja kansainvälinen menestys urheilussa. Kaikkien opiskelijaurheilijoiden on haettava akatemiatoimintaan lukuvuosittain (ei koske PSYL urheilulukion oppilaita).