Opetussuunnitelma

Porin kaupungin lukio-opetuksen opetussuunnitelma muodostuu valtakunnallisista lukion opetussuunnitelman perusteista, Porin kaupungin lukioiden osiosta sekä lukiokohtaisista suunnitelmista.

Lukion opetussuunnitelma jakautuu kahteen osaan: yleiseen osaan ja eri oppiaineiden  suunnitelmat sisältävään osaan. Yleisen osan sisältönä ovat lukiokoulutuksen tehtävä ja arvoperusta, opetuksen toteuttaminen sekä opiskelijan ohjaus ja tukeminen.
Oppiaineiden opetussuunnitelmat –osa sisältää oppimistavoitteet, opetuksen keskeiset sisällöt ja opiskelijan oppimisen arvioinnin.